Početna Magazin Godine Srbija Protest „Pravda za vojne penzionere“

Protest „Pravda za vojne penzionere“

Protest „Pravda za vojne penzionere“

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije i FB grupa Vojni penzioneri Srbije organizuju u sredu, 26. septembra u 11 sati ispred Vlade Republike Srbije i pred osnovnim sudovima u pojedinim gradovima Srbije, protest vojnih penzionera. Prenosimo saopštenje USPVLS-a.

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije i FB grupa Vojni penzioneri Srbije, uz podršku Udruženja penzionisanih podoficira Srbije, Asocijacije vojnih veterana Srbije, Udruženja penzionisanih vojnih lica Apatin, Asocijacije penzionisanih pripadnika Vojske Srbije i drugih udruženja vojnih penzionera, organizuju 26. septembra 2018. godine u 11 sati ispred Vlade Republike Srbije i pred osnovnim sudovima u pojedinim gradovima Srbije, protest vojnih penzionera sa ciljem:

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Iskazivanja nezadovoljstva zbog neustavnog i nezakonitog postupanja Vlade Republike Srbije donošenjem Zaključka 05 broj 181-11689/2015 od 30.10.2015. godine, kojim je vojnim penzionerima ukinuto stečeno i osam godina korišćeno pravo na drugo redovno usklađivanje penzija od 4,21 odsto za 2007. godinu, uračunavanjem istog u vanredno usklađivanje penzija koje su dobili svi penzioneri Srbije od 11,06 odsto za 2008. godinu. Zaključak je donet posle izjave tadašnjeg predsednika Vlade Srbije da je „država vojnim penzionerima dužna oko 300 miliona evra, ali da će taj problem biti rešen sa 160 miliona evra“. Rešen je tako što im je oduzeto pravo na stečeno, ostvareno i korišteno pravo na drugo redovno usklađivanje penzija u 2007. godini od 4,21 odsto.

Na protestu ćemo iskazati i nezadovoljstvo radom i postupanjem sudova koji pod uticajem izvršne vlasti, u sudskim predmetima oštećenih protiv Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RF PIO) za ostvarivanje prava na drugo redovno usklađivanje penzija u 2007. godini od 4,21 odsto, prihvataju navedeni Zaključak Vlade Srbije i odbacuju tužbene zahteve ne sprovodeći propisane procedure sudskog postupka u skladu sa Zakonom o parničnom postupku iako je Ustavni sud Srbije utvrdio da Zaključak nije opšti pravni akt.

Vlada Srbije je rešavanjem problema vanrednog usklađivanja vojnih penzija za 11,06 odsto koje su dobili svi ostali penzioneri Srbije, na diskriminatorski način, drugo redovno usklađivanje vojnih penzija od 4,21 odsto iz 2007. godine, ostvareno po Zakonu o Vojsci Jugoslavije, uračunala u vanredno usklađivanje, odnosno vojnim penzionerima vanredno uskladila penzije od 1.1.2008. godine samo za 6,57 odsto. Zaključak nije u skladu sa odlukama Ustavnog suda Srbije: Už 5287/2011, Už 2666/2011, Už 8405/2013 i Už 2806/2014. Ustavni sud Srbije je odbacio inicijative za ocenu ustavnosti navedenog zaključka stavom da isti nije opšti pravni akt.

Zaključkom su Vlada Srbije i RF PIO diskriminisali preko 55.000 građana Srbije, jer im nije dato pravo kao ostalim penzionerima u Srbiji. Na ovakav način se pravni sistem Republike Srbije urušava zaključcima izvršne vlasti koji nisu opšti pravni akti, ne podležu oceni zakonitosti i ustavnosti a po kojima postupaju državni organi i sudovi. Na sve ovo smo ukazivali na protestima u 2015, 2016, 2017 i 2018. godini.

Navedeni Zaključak Vlade Republike Srbije, RF PIO koristi u sudskim postupcima kao tuženi što osnovni sudovi prihvataju iako isti nije u skladu sa relevantnim odlukama Ustavnog suda Srbije. Izvestan broj sudija u osnovnim sudovima na osnovu Zaključka odbacuje tužbene zahteve bez sprovođenja propisanog sudskog postupka.

Zbog neustavnog i nezakonitog postupanja Prvog osnovnog suda u Beogradu i Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu, odnosno jednog broja sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, te flagrantnog kršenja ustavnog, zakonskog i ljudskog prava na pravično suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, kršenja pravila procesnog prava i etičkog kodeksa, u sudskim predmetima za ostvarivanje prava na drugo redovno usklađivanje vojnih penzija od 4,21 odsto za 2007. godinu, pritužbu Visokom savetu sudstva podnelo je 12 advokata koji zastupaju nekoliko hiljada oštećenih u predmetima pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu. Pritužba je podneta 01.02.2018. godine i još nije odgovoreno na istu.

Na protestu ćemo tražiti da:

  1. Vlada Srbije formira radnu grupu za pripremu akta o rešenju problema u koju bi ušli predstavnici vojnih penzionera, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, RF PIO, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i Ministarstva odbrane.
  2. Donošenje akta Vlade kojim bi se vojnim penzionerima penzionisanim do 31.12.2007. bilo vraćeno stečeno i osam godina korišćeno pravo na drugo redovno usklađivanje vojnih penzija od 4,21 odsto za 2007. godinu a koje je navedenim Zaključkom ukinuto odnosno uračunato u vanredno usklađivanje penzija od 11,06 odsto.
  3. Visoki savet sudstva i Vrhovni kasacioni sud skladu sa svojim zakonskim nadležnostima obezbede zakonito postupanje sudova pred kojim se vode postupci u predmetima zaštite na zakonu stečenih prava vojnih penzionera radi ostvarivanja na povraćaj stečenog i korištenog prava na drugo redovno usklađivanje penzije od 4,21 odsto za 2007. godinu.

U toku javnog okupljanja organizujemo protestnu šetnju do Visokog saveta sudstva preko kojeg izvršna vlast u Srbiji ostvaruje uticaj na sudstvo u Srbiji.

U pripremi protesta smo dostavili dopise sa informacijom o problemu i molbom da u skladu sa svojim nadležnostima pomognu u rešavanju problema: predsednici i sve poslaničke grupe Narodne skupštine Srbije, predsednici Vlade Republike Srbije, Visoki savet sudstva, Vrhovni kasacioni sud Srbije i Kancelarija Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu.

Za vojne penzionere 4,21 odsto su:

  • dokaz bahatosti birokratije i diskriminacije preko 55.000 građana Srbije
  • pravo na pravdu i dostojanstvo
  • borba za pravnu državu i moral u politici.

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije