Prosečna starost u svetu i u Srbiji 2020.

Kolika je bila prosečna starost u svetu, a kolika je zabeležena u Srbiji 2020. godine? Čak se i broj stanovnika Beograda smanjuje.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Republički zavod za statistiku (RZS) je saopštio da je 2020. godine prosečna starost stanovništva u svetu bila 30,9 godina, a u Srbiji 43,5 godina. RZS je objavio saopštenje u susret Svetskom danu stanovništva koji se obeležava 11. jula.

Stavljajući podatke o svetskom stanovništvu napored podataka o stanovništvu Srbije, RZS je naveo da je u 2021. godini bilo 7,87 milijardi stanovnika u svetu, a u Srbiji je procenjen broj od 6.834.326. Dnevno se 2021. godine rađalo 383.071 živih beba u svetu, a 170 u Srbiji. Prošle godine je 164.710 ljudi dnevno umiralo u svetu, a u Srbiji 374 ljudi.

Trendovi koji se nastavljaju i trendovi koji se menjaju

U Srbiji se nastavlja trend depopulacije. To znači da je i stopa rasta stanovništva, u odnosu na prethodnu godinu, negativna i iznosi -9,4‰.

Broj stanovnika Srbije kontinuirano opada u periodu od 2002 – 2021. Sve do 2021. godine, jedino je Beogradski region beležio rast broja stanovnika. Taj se trend, međutim, promenio. Broj stanovnika glavnog grada i okoline opao je za 3,4‰ u odnosu na 2020. godinu. U ostalim regionima u periodu 2002–2021. prisutan je trend depopulacije. Najizraženiji pad je u Južnoj Srbiji i Istočnoj Srbiji.

Očigledna je i promena u starosno-polnoj strukturi stanovništva. Ova promena se najbolje uočava na starosnoj piramidi. Kod oba pola je tokom 2002. godine najzastupljenija je populacija starosne dobi 45–49 godina. Međutim, 2021. godine u ukupnoj populaciji najveći je udeo muškaraca starih 40–44 godina i žena starih 65–69 godina.

Proces demografskog starenja manifestuje se niskim učešćem mladih i visokim i kontinuirano rastućim udelom starih u ukupnom stanovništvu.

U periodu 2002–2021, udeo lica mlađih od 15 godina je smanjen sa 16,1 odsto na 14,3 odsto. U istom periodu, udeo starih je povećan sa 16,6 odsto na 21,3 odsto. Učešće ženskog stanovništva od 15–49 godina u ukupnom stanovništvu u istom periodu je smanjeno za 2,4 odsto.

Takvi trendovi utiču i na smanjenje učešća stanovništva radnog uzrasta (15–64) u ukupnom broju stanovnika. Procenat stanovništva radnog uzrasta smanjen je sa 67,3 odsto 2002. godine na 64,4 odsto 2021.

U istom periodu, prosečna starost stanovništva je porasla sa 40,2 na 43,5 godina. Očekivano trajanje života je u periodu 2002–2019. prosečno raslo za oko 0,2 godine. Međutim, zbog povećanog nivoa smrtnosti usled pandemije Covid-19, ukupno očekivano trajanje života je sa 75,7 godina u 2019. godini opalo na 74,2 u 2020. odnosno na 72,7 godina u 2021. godini.

Prema procenama stanovništva po tipu naselja, u Republici Srbiji preovlađuje gradsko stanovništvo (61,2%). Gradsko stanovništvo je demografski mlađe od stanovništva ostalih naselja. Prosečna starost gradskog stanovništva je manja od prosečne starosti stanovništva u tzv. ostalim naseljima, i to za 2,8 godina.

Izvor: Euroactiv
FotografijaRod Long za Unsplash