Procenat zaposlenih koji su uplaćivali u dobrovoljne penzijske fondove 2021.

Procenat zaposlenih koji su uplaćivali u dobrovoljne penzijske fondove u poslednjem tromesečju 2021.godine bio je 9,5.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Procenat zaposlenih koji su uključeni u dobrovoljno penzijsko osiguranje i uplaćuju u dobrovoljne penzijske fondove u poslednjem tromesečju 2021. godine bio je približno isti kao i ranije. Kako je navedeno u izveštaju Narodne banke Srbije (NBS) o sektoru dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji, u dobrovoljne penzijske fondove uplaćivalo je u tom periodu 9,5 odsto zaposlenih.

U fazi uplate sredstava tj. u fazi akumulacije, prema izveštaju NBS-a, bilo je 210.697 korisnika na kraju četvrtog kvartala prošle godine. U poređenju sa istim periodom 2020. godine, broj korisnika je porastao za oko 2,8 odsto.

Prosečna starost članova dobrovoljnih penzijskih fondova iznosila je oko 47 godina. Najveći broj članova imao je između 40 i 60 godina.

Oni su u proseku imali po 260.000 dinara na računima fondova. Od ukupnih uplata, bilo je  41,3 odsto individualnih. Uplate poslodavaca koji svojim zaposlenima uplaćuju doprinose u penzijski fond činilo je 32,5 odsto od ukupnog broja uplata. Uplate preko penzijskih planova čine 26,3 odsto.

Kada je reč o neto imovini fondova, ona je na kraju poslednjeg kvartala 2021. godine iznosila 49,1 milijardu dinara. Te godine je neto imovina dobrovoljnih penzijskih fondova porasla za 4,3 odsto u odnosu na kraj 2020 godine.

U fondove je 2021. godine, prema izveštaju NBS, uplaćeno 3.731 miliona dinara. Članovi su povukli 2.223 miliona dinara. To je za oko 7,3 odsto više nego 2020. godine.

Sredstva su se u najvećem broju slučajeva isplaćivala jednokratno. To je, su ocenili u NBS-u, očekivano s obzirom da je reč o članstvima koja nisu dugoročna pa je akumulirana suma na njihovim računima relativno mala.

U 2021. godini jednokratne isplate činile su najveći deo ukupnih isplata – 1,8 milijardi dinara. Programirane isplate su, sa druge strane, iznosile 340,4 miliona.

Izvor: RTV

Moglo bi vas interesovati: