Početna Magazin Godine Previsoke cene lekova štete naučnom istraživanju

Previsoke cene lekova štete naučnom istraživanju

Previsoke cene lekova štete naučnom istraživanju

Stručni časopis Prescrire u svom majskom izdanju donosi kratak tekst o netačnim opravdanjima da su visoke cene lekova neophodne kako bi se podstakla nova istraživanja. Naprotiv, visoke cene su kontraproduktivne.

Ilustracija: Faramkomafija

Uobičajena je zabluda da je visoka cena novih lekova od ključnog značaja za podršku „inovacija“, što je izuzetno važno za pacijente.

Direktor renomiranog američkog centra za borbu protiv raka dokazuje da, naprotiv, visoke cene koje lekovi dostižu već nekoliko godina, štete inovacijama.

U oblasti lečenja raka, veoma visoke cene omogućavaju kompanijama da ciljaju na sasvim mala tržišta sa veoma visokom profitabilnošću, čak i sa veoma malim brojem pacijenata kojima je lek namenjen. To podstiče druge kompanije da se koncentrišu na iste niše sa veoma srodnim lekovima.

Energija i novac koji su uloženi u ove kvazikopije, nedostaju na drugim mestima, za zdravstvene potrebe koje nisu pokrivene. Generalno, mnogi resursi se koriste za često loše rezultate u kliničkoj praksi.

Drugi američki autori su pokazali da je 71 lek protiv raka (ili lek sa novim indikacijama), izbačen na američko tržište između 2002. i 2014. godine za čvrste tumore, u proseku je povećao prosečno vreme preživljavanja za samo oko dva meseca.

Počev od lekova koji imaju isti mehanizam delovanja, do odobravanja stavljanja na tržište za nekoliko sukcesivnih indikacija, kompanije na taj način smanjuju određene rizike i troškove istraživanja istovremeno zadržavajući veoma visoke cene, što čini povoljnu situaciju za akcionare koji su više zainteresovani za veliku i laku zaradu nego za rizike usled ambicioznijih istraživanja.

Ukratko, veoma visoka cena lekova nije dovoljna za motivisanje istraživanja koje bi dovelo do napretka u službi opšteg interesa, već bi, naprotiv, mogla biti kontraproduktivna.