Preliminarne liste za besplatno banjsko lečenje 2022.

Kao što je i najavljeno, 26. maja su objavljene preliminarne liste za odlazak na besplatno banjsko lečenje.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kako je obavestio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO), preliminarne liste penzionera koji su ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju u 2022. godini objavljene su na oglasnim tablama penzionerskih organizacija i filijala Fonda PIO. Preliminarne rang liste korisnika penzija u banjama Srbije mogu se, dakle, naći na oglasnim tablama Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost“, kao i na i oglasnim tablama svih organizacionih jedinica Fonda PIO.

Po pravilu, preliminarna rang lista se objavljuje dvadeset prvog radnog dana od dana isteka oglasa. Po završetku ovogodišnjeg konkursa za besplatne banje, navedeno je da će rang lista biti objavljena 26. maja. Tako i bi.

Prigovor nadležnoj komisiji na preliminarnu rang listu može se podneti u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli. Dakle, ove godine, prigovor na preliminarnu rang listu može se uložiti do četvrtka, 2. juna.

Ove, 2022. godine, komisija nema pet, već svega tri dana da razmotri podnete prigovore i da obavesti podnosioce prigovora. Nakon toga se utvrđuje konačna rang lista korisnika penzija koji su ostvarili pravo na besplatno banjsko lečenje.

Konačna rang lista biće objavljena 8. juna 2022. godine. na istim oglasnim tablama kao i sada objavljena preliminarna rang lista.