Pravo na naplatu troškova obrade kredita od poslovnih banaka

Udruženje sindikata penzionera Srbije obaveštava sve članove da imaju pravo na naplatu troškova obrade kredita od poslovnih banaka. Prenosimo Obaveštenje

Udruženje sindikata penzionera Srbije (USPS) obaveštava sve članove da imaju pravo na naplatu troškova obrade kredita od poslovnih banaka.

Pravo na naplatu troškova obrade kredita imaju svi članovi USPS koji su podigli kredit, bez obzira da li je on otplaćen ili nije, jer je Vrhovni kasacioni sud zauszeo stav da su poslovne banke nezakonito naplaćivale troškove obrade kredita i da su dužne da naplaćene troškove vrate korisnicima kredita sa kamatom od dana plaćanja pa do isplate.

Naplata ovog potraživanja vrši se sudskim putem, podnošenjem tužbe protiv poslovne banke.

Udruženje sindikata penzionera Srbije obaveštava sve članove da je Sindikat zaključio ugovor sa Advokatskom kancelarijom. Na taj način su stvoreni uslovi da članovi vode sudski spor bez plaćanja bilo kakvih troškova i bez rizika od plaćanja troškova u slučaju da spor bude rešen negativno po člana USPS-a.

Advokatska kancelarija se obavezala da snosi sledeće troškove:

  • Sve troškove sudskih taksi koje nastanu tokom trajanja postupka
  • Sve troškove sudskih veštaka
  • Sve ostale troškove koji nastanu tokom trajanja postupka

Advokatska kancelarija je preuzela rizik plaćanja troškova i u slučaju da spor bude izgubljen. Na taj način, vođenje sudskog postupka je za člana USPS potpuno besplatno i bez rizika od plaćanja troškova ukoliko spor bude izgubljen.

Radi pokretanja sudskog postupka i izračunavanja iznosa na koji član sindikata ima pravo na naplatu, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

  1. Ugovor o kreditu (fotokopija)
  2. Plan otplate kredita (fotokopija)
  3. Potpisana punomoć i sporazum sa Advokatskom kancelarijom (biće dostavljeni od strane sindikata)

Prikupljanje potrebne dokumentacije i njeno prosleđivanje Advokatskoj kancelariji organizovaće Udruženje sindikata penzionera Srbije. O tome će svi članovi USPS biti blagovremeno obavešteni.

Svi sudski sporovi će se voditi pred Beogradskim sudom usled ugovorene mesne nadležnosti. Advokatska kancelarija poseduje kapacitet za zastupanje svih članova USPS, širom Srbije.

Fotografija: Christian Dubovan za Unsplash

Pogledajte video ili pročitajte tekst u kome Mihajlo Radović, predsednik USPS-a govori i o ovoj aktivnosti sindikata:

Mihajlo Radović: Očuvanje penzijskog sistema i zaštita penzionera – Penzin Mišljenje (video)