Poverenica: Dozvoliti kretanje osobama sa autizmom

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti traži da se dozvoli kretanje osobama sa autizmom, kako deci tako i odraslima. Ovim osobama je kretanje veoma važno za očuvanje dnevne rutine.

Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti uputila je inicijativu Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da se roditeljima i starateljima dece, deci i odraslim osobama sa autizmom dozvoli kretanje tokom opšte zabrane kretanja.

Poverenica traži da se ovim osobama dozvoli kretanje zbog održavanja dnevne rutine i navika koje su za njih vrlo važne.

Njima treba izdati dozvole za kretanje u ograničenom vremenu, u blizini mesta stanovanja.

Ovo bi moglo biti rešeno, smatra poverenica, slanjem zahteva za izlazak na posebno određen telefonski broj, nakon čega bi stigla SMS poruka o dozvoli za izlazak u periodu od sat vremena.

„Na ovaj način bi se olakšalo roditeljima i starateljima da dobiju dozvolu koja bi u formi SMS poruke bila validan dokaz u slučaju kontrole, da mogu biti napolju i u periodu opšte zabrane kretanja.“

Takvo rešenje moglo bi da posluži, ukoliko pandemija potraje, i za neke druge slučajeve izdavanja dozvola za kretanje.

U inicijativi se navodi i da je neophodno da se centri za socijalni rad uključe u zaštitu osoba sa autizmom u slučaju da njihovi roditelji ili staratelji obole od koronavirusa.

Izvor: Danas
Fotografija: Nathaniel Chia za Unsplash

Podsećamo:

Dopuna 14.4:

  • Građani koji brinu o korisnicima socijalne zaštite mogu da podnesu zahtev za dobijanje dozvole za kretanje u toku zabrane kretanja na portalu eUprava. V: Dozvola za kretanje na portalu eUprava