Poskupljenje struje – zanemaren, a značajan detalj

Redakcija dnevnog lista „Danas“ skrenula je pažnju na jedan značajan detalj koji je prošao nezapaženo kada je u pitanju poskupljenje struje. Povećanje cene struje biće nešto veće od najavljenog, naročito za one potrošače koji štede električnu energiju.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kada je Agencija za energetiku dala saglasnost za poskupljenje struje od 1. septembra, rečeno je da će električna energija poskupeti u proseku za 6,5 odsto.

Dnevni list „Danas„, međutim, skreće pažnju na odluku Vlade koja je doneta dan nakon ovoga. Naime, naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, koji proizvode struju iz obnovljivih izvora energije, povećana je sa 0,437 dinara na 0,801 dinar po kilovatsatu.

Ovo znači da će domaćinstvima račun za struju biti uvećan znatno više od onih 6,5 odsto. Posebno će uticati na ona domaćinstva koja troše manje struje, koja vode računa da stalno budu u zelenoj zoni i da što više potrošnje prebace na noćnu, jeftiniju, tarifu.

Redakcija lista „Danas“ dala je primer domaćinstva koje troši 350 kilovatsati mesečno. Ovo domaćinstvo ne ulazi u plavu zonu  Ovom domaćinstvu će, ako 30 odsto struje troši u jeftinoj tarifi, račun od 1. septembra biti veći za 11,5 odsto. U ovu računicu nisu ušli eventualni popusti za plaćanje na vreme, kao ni taksa za javni servis od 299 dinara.

Domaćinstvo koje troši 350 kilovatčasova struje mesečno, trenutno plaća 3.094,5 dinara mesečno. Od 1. septembra ovaj račun će biti veći za oko 11,5 odsto tj. domaćinstvo će morati da plati iznos od 3.447,25 dinara na ime računa za struju.

Od toga, oko 1.870 dinara su troškovi potrošene električne energije, oko 510 dinara fiksni trošak javnog snabdevača i obračunska snaga, a više od 1.000 dinara su naknade, akcize i porezi.

Ko štedi, više plaća

Bogdan Petrović, ekonomski analitičar naglašava da ovo povećanje naknade znači i da će struja nešto više procentualno poskupeti za one koji vode računa da troše manje struje i u nižoj tarifi.

„S obzirom da se ova naknada obračunava po kilovatsatu to znači da je procentualno više opterećen potrošeni kilovatsat u zelenoj zoni koji je jeftiniji nego u crvenoj zoni. Racionalna politika bi bila destimulisanje potrošnje struje, a ovako se destimulišu oni koji se racionalno ponašaju i trude se da više troše noću kada je jeftina struja. S druge strane, onima koji greju stotine kvadrata i bazene na Dedinju i koji i ne brinu koliko košta struja biće manje procentualno povećani računi.“

Petrović je dodao i da se ovo odnosi i na ona domaćinstva koja se greju na struju i koja zimi ulaze u crvenu zonu.

Prema računici pomoću kalkulatora sa sajta EPS-a, za domaćinstvo koje troši čak 3.000 kilovatsati mesečno račun će se povećati za malo manje od 10 odsto.

Petrović naglašava i da se na ovaj način menja tarifni sistem.

Recimo, do sada je odnos cene više i niže tarife u zelenoj zoni bio jedan prema 3,36. Drugim rečima, kilovatsat u višoj tarifi koštao je 3,36 puta više nego u jeftinoj. Posle povećanja ove naknade koja se primenjuje na svaki kilovatsat jednako, taj odnos se smanjuje na jedan prema tri.

Izvor: Danas