Foto albumi Nove ideje za novo doba

Pošaljite imejl i onima koji ne koriste računar

Presto je tehnologija i uređaj koji rešava problem slanja imejla osobi koja ne koristi računar. I radi jednostavno – pošaljete digitalni sadržaj i presto ga direktno štampa!

Ubrzani razvoj tehnologija napravio je jaz u korišćenju istih među generacijama. Kao da smo lakše usvajali vožnju avionom, telefone i električnu energiju i električne aparate u kućama nego što danas usvajamo računare i pametne telefone.

Tako su mlađe generacije naviknute pre na slanje SMS-a ili imejla nego na poziv fiksnim telefonom, a mnogi sadržaji i ne mogu drugačije da se prenesu nego elektronskim putem.

U nameri da se premosti ovaj jaz nastao je Presto – tehnologija i uređaj koji rešava problem slanja imejla osobi koja ne koristi računar. I radi jednostavno…

Vi pošaljete imejl, Presto servis ga sa interneta transformiše u telefonski signal, i dostavi ga na Presto štampač koji ovaj signal pretvara u stari dobri A4 format papira!

Tako ostarelim roditeljima, bakama i dekama možete poslati svoje već odštampane fotografije, pisma, ili svakodnevne vesti, razne onlajn časopise, itd.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija