Podologija

Podologija

Podologija (grč. pus, podos – stopalo) jeste grana medicine koja se bavi izučavanjem stopala – njegove anatomije i patologije, proučavanjem i razvijanjem medicinskih i hirurških tretmana, kao i negom stopala. 

Ona tretira sledeće probleme:

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
  • bol u stopalu bez obzira gde je tačno locirana – nožni prsti, peta, gležanj, taban
  • deformacija nekog dela stopala
  • modifikacija određenog aspekta stopala
  • promena u hodu i držanju
  • bol u kolenu, kukovima, leđima…

Kod nekih oboljenja, kao što su dijabetes i artritis, podologija omogućava prevenciju komplikacija koje mogu izazvati rane ili kurje oči.

Kod bavljenja sportskim aktivnostima, pojedini repetitivni pokreti mogu povećati rizik od pojave oštećenja lokomotornog aparata, te su poželjni sistematski pregledi podologa.

Kod dece se izrađuju ortopedski ulošci za stimulaciju ili korekciju kako bi se sprečile deformacije i nepravilno držanje u odraslom dobu, a starijim osobama se preporučuje da se konsultuju sa podologom kako bi se izbegli deformiteti stopala karakteristični za ovo doba i olakšalo kretanje.