Pitanja za popis stanovništva i kazne ako se uskrate odgovori

Pitanja za popis stanovništva 2022. godine su poznata, kao i način sprovođenja. Za građane koji odbiju da odgovore na pitanja popisivača, predviđene su kazne.

Popis stanovništva biće sproveden od 1. do 31. oktobra 2022. godine. Na ovogodišnjem popisu stanovništva ima 69 pitanja. Zakonska obaveza je da se u popisu učestvuje. U suprotnom, predviđene su kazne.

Način popisivanja

Metod popisivanja je još uvek tradicionalan, od vrata do vrata. Popisivači će prvo od građana prikupiti podatke, a zatim ih uneti elektronski. Popisivači će u prve domove ući već u subotu, 1. oktobra u 8 ujutru.

Ukoliko popisivač nikoga ne zatekne kod kuće, doći će ponovo u nekom drugom terminu. Ako i tada nema nikoga kod kuće, popisivač će ostaviti pisano obaveštenje o svom dolasku. Pored toga, ostavlja i informaciju o tome da građani pozivom na besplatan broj info-centara mogu uz pomoć operatera da stupe u kontakt sa popisivačem i dogovore termin popisivanja.

Kazne za građane koji odbiju učestvuju u popisu i popisivače koji ne rade dobro svoj posao

U slučaju da građanin odbije da učestvuje u popisu, lokalna popisna komisija obaveštava Republički zavod za statistiku. Zavod obaveštava Prekršajni sud.

Prekršajni sud može da dosudi i kaznu od 20.000 do 50.000 dinara građaninu Srbije koji odbije da odgovori na pitanja. Građani, međutim, nisu u obavezi da odgovore na tzv. etnička pitanja.

Kazne od 30.000 do 50.000 dinara su predviđene za popisivače koji zahtevaju od građana odgovore na ova pitanja kojih je ukupno tri.

U još tri slučaja predviđene su kazne za popisivače: ako poslove popisa ne obavljaju blagovremeno i na propisan način, ako ne vode računa o tačnoj obradi podataka i ako ne čuvaju tajnost prikupljenih podataka.

Pitanja za popis stanovništva 2022. godine

Među 69 pitanja za popis stanovništva 2022. godine nalaze se pitanja o osnovnim podacima građanina i pitanja u vezi sa domaćinstvom.

Osnovni podaci građanina obuhvataju: ime, prezime, pol, starost, mesto stanovanja, podaci o migratornim, etnokulturalnim, obrazovnim i ekonomskim karakteristikama, bračnom statusu i fertilitetu, načinu putovanja na posao/u školu i funkcionalnoj i socijalnoj integrisanosti.

Pitanja u vezi sa domaćinstvom obuhvataju: pitanja o ukupnom broju članova domaćinstva, srodničkom i porodičnom sastavu, osnov po kome domaćinstvo koristi stan u kojem se popisuje i da li se članovi domaćinstva bave sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom.

Za ljude koji žive u stanovima: adresa, vrsta stambenog prostora, korišćenje stana, oblik svojine, površina stana, broj soba, opremljenost instalacijama i pomoćnim prostorijama, vrsta energenta koji se koristi za grejanje, sprat na kojem se stan nalazi, kao i podaci o osnovnim karakteristikama zgrade u kojoj se stan nalazi.

Građani su u zakonskoj obavezi da na sva pitanja odgovore tečno i poptpuno, a ne moraju da odgovore samo na tri: o nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti i maternjem jeziku.

Takođe, građani nisu u obavezi da popisivaču daju na uvid lična dokumenta. Naime, podaci u popisu prikupljaju se na osnovu izjave. Međutim, bilo bi poželjno, da bi proces popisivanja bio brži, da se pripremi neki od dokumenta sa JMBG-om ukoliko ovaj broj građanin ne zna napamet.

Izvori: Novosti, Prva