Pismo USPVLS-a RTS-u

Pred protest penzionera u Beogradu, USPVLS je dostavilo dopis Radio televiziji Srbije.
Prenosimo dopis u celini.

Poštovani,

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Već smo vam nekoliko puta dostavljali dopise sa predlozima na koje niste odgovorili.

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije u saradnji sa Sindikatom penzionera Nezavisnost i Forumom penzionera Demokratske stranke organizuje protest penzionera 17. maja 2019. godine u 11 sati na Trgu Nikole Pašića u Beogradu.

Protest organizujemo zbog poznavanja javnosti, predsednika Srbije, Ustavnog suda Srbije i RTS sa nezadovoljstvom zbog:

  1. Obustave postupka Ustavnog suda Srbije, suprotno Ustavu Srbije, Zakonu o Ustavnom sudu i Poslovniku Ustavnog suda Srbije, za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija koje su pokrenuli Udruženje i poslanici Narodne skupštine Srbije.
  2. Maltretiranja i iživljavanja ministra odbrane Aleksandra Vulina nad starim i bolesnim vojnim beskućnicima u hotelu Bristol. Vojnim beskućnicim se u Srbiji ponavljaju postupci ukidanja grejanja, struje koje su već preživeli u Tuđmanovoj Hrvatskoj 1991. godine.
  3. Manipulacije penzionerima i javnošću od strane aktuelne vlasti i medija u vezi ukidanjem Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija bez regulisanja naknade štete zbog njegove primene i izmena Zakona o PIO kojima je nastavljeno neusklađivanje penzija sa rastom inflacije.
  4. Podržavljenja upravljanja Fondom PIO, netransparentnoj reformi penzionog sistema Srbije i njegovog urušavanja.
  5. Načina izveštavanja RTS o problemima diskriminacije penzionera i urušavanja Fonda PIO.

Atak na stečena prava, ćutanje o tome da se radi o imovini, direktan negativan uticaj na ekonomsku sigurnost penzionera, ignorisanje obaveze da se umanjeni delovi penzije vrate, ukidanja redovnog usklađivanja penzija, urušavanje penzijskog sistema, otuđivanje imovine Fonda PIO, odsustvo socijalnog dijaloga, nepostojanje i odugovlačenje stvaranja socijalne karte i uvida u poreklo imovine i netransparentnost odlučivanja o refomi penzionog sistema su važna pitanja o tome kako ćemo proživeti ostatak naših života.

Ako nas vlast ignoriše i bezobzirno krši naša prava i samo preko penzija rešava finansijsku stabilnost, mi nemamo pravo na ignorisanje sopstvenog radnog veka i budućnosti naše dece.

Ćutanjem o svemu ovome, a te nepravde direktno dotiču četiri miliona građana, vi ste saučesnici. Vaš odnos prema očiglednoj manipulaciji penzionerima i javnošću Srbije tokom višegodišnjeg neusklađivanja i smanjenja penzija kao i namerama vlasti u reformi penzijskog sistema pokazuje da ste na putu da postanete privatna televizija nosilaca vlasti.

Naše nezadovoljstvo sa godinama postaje sve veće, a uslovi za koliko toliko normalan život sve su teže ostvarivi. Mi smo onaj deo penzionerske populacije koji je još dovoljno razuman da vidi da upravljačka elita svesno vodi reformu penzijskog sistema na populistički način.

Jedina ozbiljna briga vlastodršca je održavanje siromaštva na nivou koji obezbeđuje manipulisanje biračkim telom. Otuda i fraze o „nikad većim penzijama“ za istinske siromahe koji žive u svom trećem dobu. Pod teretom mučne svakodnevice, u iracionalnom stanju svesti izlaze na izbore da produže politički život političkoj klasi koja ih je dotle dovela.

Kako vidite vaše mesto i ulogu u ovom ciničnom i besramnom odnosu države prema penzionerima? Podržavate ih ćutanjem o svemu tome? A načela istinitog, nepristrasnog i blagovremenog informisanja, nezavisnosti uređivačke politike, zabrane cenzure i svakog oblika pritisaka na javne medije, poštovanja ljudskih prava i profesionalnog kodeksa? Vi ste zaboravili na to, bar kad je reč o nama penzionerima. Bar vama bi trebalo da bude jasno da je i prećutkivanje informacija zločin.

Oslobodite se korumpiranih i ucenjenih novinara i postanite istinski javni servis. Iskoristite emisije („Oko“ „Upitnik“, „Da, možda, ne“ i dr) za aktuelne probleme da u njima zastupate interes najšire populacije u zemlji, da istinom pomognete da se ljudi probude i konačno zastupaju sebe u borbi sa pohlepnom državom i njenim domaćim i svetskim lobijima.

Na jednom od vaših kanala pokrenite seriju emisija, npr. „Vesti iz penzije“, „Dom penzionera“ ili već kako vam se učini najbolje, u kojima biste upoznavali javnost o problemima penzionera, odnosu države prema njima, reformi penzionog sistema, održivosti Fonda PIO, odnosu između penzionerskih udruženja itd, sa informacijama iz oblasti kulture, zdravlja, turizma, roditeljstva, trećeg doba i još mnogo toga, što verujemo da možete uraditi na vrhunskom nivou.

To su teme od interesa za 1,7 miliona penzionera sadašnjih i stotine hiljada koji će to uskoro postati.

S poštovanjem,

Predsedništvo
Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije

FotografijaSrđan Škoro za Penzin