Početna Magazin Godine Osećaj kontrole nekima pomaže da duže žive

Osećaj kontrole nekima pomaže da duže žive

Što je čovek manje obrazovan, to je njegov stav bitniji u očuvanju zdravlja i postizanju dugog života.

Ovo je zaključak istraživanja koje su sproveli istraživači ličnosti sa Univerziteta u Ročersteru i Brandajs univerziteta.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Zaključili su da odrasle osobe bez fakultetske diplome žive duže ako osećaju da imaju kontrolu nad svojim životom. Oni koji osećaju da imaju neznatnu kontrolu imaju tri puta veću verovatnoću da umru ranije.

„Ako je neko neobrazovan i siromašan ne znači da je osuđen, uprkos istraživanjima koja ukazuju na to da će osobe sa nižim obrazovanjem verovatnije iskusiti bolest, invaliditet i preranu smrt„, kaže glavni autor istraživanja Nikolas Turiano, psihijatar sa Univerziteta u Ročesteru.

Ovo istraživanje, objavljeno u časopisu Američkog psihološkog udruženja Health Psychology, pratilo je tokom četrnaestogodišnjeg perioda, 6.135 ljudi, starih od 25 do 75 godina. Ispitanici su bili deo kontinuiranog američkog nacionalnog ispitivanjapod nazivom „Nacionalno istraživanje srednjih godina u SAD“. Tim upitnikom su prikupljeni razni podaci, uključujući i procenu svakog subjekta kako doživljava sposobnost da utiče na životne okolnosti.

Istraživači su vodili računa o uticaju socioekonomskih faktora kao što su prihodi i nivo obrazovanja roditelja ispitanika. Turiano kaže da čak i kada se ove promenljive uzmu u obzir, zaključci istraživanja su održivi. Osećaj kontrole nije imao isti uticaj na stopu smrtnosti kod ljudi koji su imali viši nivo obrazovanja.

Turiano upozorava da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se saznalo zašto i kako ljudi razvijaju jači osećaj kontrole, odnosno kada dolazi do njegovog razvoja. Istraživači pretpostavljaju da brojni nasleđeni i spoljni faktori doprinose doživljaju kontrole.

Turiano kaže da bi dalja istraživanja mogla da dovedu do intervencija koje bi pomogle ovoj populaciji da se oseća pozitivnije i da, u krajnjoj liniji, živi duže.

Prethodnim istraživanjima pokazano je da postoji veza i između osećaja kontrole i kognitivnih sposobnosti kod starijih.