Novo pokretanje postupka za ocenu ustavnosti zakona o umanjenju penzija

Udruženje sindikata penzionera Srbije (USPS) upoznalo je javnost sa novim pokretanjem „stare“, druge, inicijative za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Ovu inicijativu sada je prihvatio i 31 poslanik Narodne skupštine Srbije čime je ovog puta, Ustavni sud obavezan da o njoj raspravlja. Dat im je kao rok 15. april 2019. godine. 

Povodom ove inicijative, USPS je organizovao konferenciju za medije na kojoj su govorili Mihajlo Miša Radović, predsednik USPS-a, i Vladimir Đurić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. 

O Inicijativi za ocenu ustavnosti
Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija

Mihajlo Radović, predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije (USPS) iskazao je zadovoljstvo što je ovo udruženje dobilo podršku pojedinih poslanika Narodne skupštine Srbije i to, što je USPS-u posebno zadovoljstvo, i nekih mladih poslanika. Oni će zajedno pokušati da prenu Ustavni sud iz letargije.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Od svog osnivanja, USPS se trudi da radi po zakonu, a u kojoj meri Ustavni sud radi poštujući zakone, jasno je vidljivo. Ustavni sud tačno tri godine ćuti ne želeći da rešava drugu Inicijativu Udruženja sindikata penzionera Srbije koja je zaprimljena 23.2.2016. godine pod brojem 351/15, zato što bi nedvosmisleno morao da kaže da je Zakon protivustavan.

Odnos Vlade Srbije prema penzionerima

USPS se i dalje ne razume sa Vladom Srbije. Sa Vladom dolazi do razmimoilaženja baš zato što ih ne primećuju i zato što ih ne zanima šta misle ljudi u penziji, kao ni zaposleni koji izdvajaju doprinose za Fond PIO.

USPS jeste kamenčić u njihovoj cipeli i nastaviće da ih „žulja“ sve dok ne shvate da moraju da obrate pažnju na penzionere.

Mihajlo Radović je podsetio da je sadašnja vlast Fond PIO ubacila u budžet. Prema Fondu se ponašaju kao prema svojoj ustanovi, a zna se, kaže Radović, ko je osnovao Fond PIO.

Novi Zakon o izmenama i dopunama zakona o PIO legalizuje sve postupke nakaradnog prethodnog zakona. Ušli smo u potpuno bezakonje, smatra Radović. Ovome doprinose svi ministri u Vladi Srbije, posebno ministar rada.

Potpuno je jasno, rekao je Radović, da je Vlada Srbije radila neustavan posao sa predumišljajem ne planirajući da otete pare vrati penzionerima. Oni penzionere doživljavaju kao balast njihovim „vrlo uspešnim reformama“.

Da nije bilo ovog predumišljaja, da nije na ovaj način ovo urađeno, pitanje je da li bi se penzioneri Srbije u ovoj meri bunili.

Penzije – imovina penzionera koje se oni neće odreći

Udruženje sindikata penzionera Srbije po ko zna koji put unazad četiri godine ukazuje na neustavnost i nezakonitost Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija zbog kojeg je svaki penzioner koji je imao penziju veću od 25.000 dinara pretrpeo materijalnu štetu u visini od 2.000 do 7.000 evra, bez kamate.

Većina smatra da penzioneri koji primaju manje od 25 hiljada dinara nisu oštećeni. Mihajlo Radović podseća da su svi troškovi života poslednjih godina povećani i do 30 odsto.

Prof. Zoran Ivošević, potpredsednik USPS-a, podsetio je na konferenciji da su penzioneri sa primanjima manjim od 25 hiljada dinara oštećeni i time što penzije tokom četiri godine nisu usklađivane kako je Zakonom o PIO predviđeno.

Hoće li se penzioneri odreći svog novca, hoće li pokloniti svoju imovinu vlastodršcima? Njihov odgovor je, jasan je i izričit Radović: Ne!

Reč je o imovini penzionera. Penzije su stečeno imovinsko pravo zaštićeno Ustavom Republike Srbije i sistemskim zakonima ove zemlje. Pravo svojine u svakoj državi mora biti zaštićeno ne samo formalno nego i faktički, u smislu da će svako ko bude zavukao ruku u tuđi džep morati da odgovara.

Pravo svojine je neprikosnoveno pravo i niko tim pravom ne može raspolagati sem vlasnika. Ako to učini, mora biti isplaćena pravična naknada po zakonu. Pravo svojine se poštuje u svakoj normalnoj državi, zaključio je Radović.

Nezakonitost rada Fonda PIO

Mihajlo Radović se osvrnuo i na nezakonitost rada Fonda PIO. Fond PIO je svesno izbegavao da penzionerima, po službenoj dužnosti i kako to zakon propisuje, izda rešenje o umanjenju penzija, lišavajući ih na taj način prava na žalbu, odnosno prava na delotvoran pravni lek koji je Ustavom zagarantovan. Fond PIO je ovako postupao iako je u više navrata bio upozoravan od relevantnih institucija.

Mnogi penzioneri nisu mogli biti ni sigurni da li su im pravilno „skinuli“ deo penzije.

Radović je podsetio i da se imovina Fonda PIO rasprodaje u bescenje. Vrednost Kuršumlijske banje je, primera radi, procenjena na 2,5 miliona evra, dok se istovremeno samo za uređenje jednog sprata Direkcije Fonda PIO izdvaja 1,5 miliona evra. Udruženje sindikata penzionera Srbije će krivično goniti sve koji učestvuju u raskrmčavanju imovine Fonda.

Nezapamćen pritisak izvršne na sudsku vlast

Nečuven je pritisak izvršne na sudsku vlast, kaže Radović. Podsetio je na izjavu predsednika države na konferenciji za novinare povodom donošenja odluke suda u Bačkoj Palanci: „Mogao bih o tome mnogo da vam pričam, ali ću još da ćutim. Čekam da se nešto završi, a onda ćete da se iznenadite ko, kako i zašto je doneo takvu presudu“.

Predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije pozvao je predsednika Aleksandra Vučića da ispuni obećanje i da dovrši misao, da napokon saznamo šta se to iza brda valja.

Radović je podsetio i da je ministar za rad Zoran Đorđević odgovarao penzionere da se ne žale sudovima, da će ih mnogo koštati sudski postupci i žalbe, i vršio pritisak na sudije da slučajno ne donesu presude u korist penzionera.

Ovakvo mešanje ministara vlade Republike Srbije i predsednika Srbije u rad sudova je nedopustivo. Replicirajući na izjave predsednika Srbije i ministra u Vladi, Vladimir Gajić, predsednik Advokatske komore Beograda i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda rekli su da su ovo do sada nezapamćeni i potpuno ogoljeni pritisci izvršne vlasti na nezavisno sudstvo.

Ustavni sud uvodi razvlašće
u pravni i ekonomski sistem zemlje

USPS ocenjuje da je Ustavni sud svojim nečinjenjem, neradom i opstrukcijom, uneo nezakonitost i urušavanje pravnog, a onda i ekonomskog sistema zemlje. Mihajlo Radović smatra da su se sudije Ustavnog suda odvažile da u „ime naroda“ uvode razvlašće u pravnom i ekonomskom sistemu. Sve sudije koje nisu sudile po zakonu države Srbije, USPS će prijaviti Visokom savetu sudstva.

Radović podseća da je nereizabranim sudijama, zato što nisu dobili pravosnažna rešenja, sudskim odlukama nadoknađena neisplaćena višegodišnja šteta sa kamatom. Dakle, 1.200 sudija je dobilo isplatu četvorogodišnjeg ličnog dohotka plus kamatu upravo zato što im nisu dostavljena pojedinačna rešenja sa pravom na žalbu. Penzioneri kao obespravljeni građani drugog reda predstavljaju žrtve sudija koje na ovakav način vraćaju dug.

Ovakve sudije, smatra Radović, ne treba lustrirati jer one su sebe same lustrirale ovakvim postupcima.

USPS neće odustati od borbe

Sigurno je da ovo udruženje neće odustati od borbe, kaže Radović. Zato USPS 27.2.2019. godine predaje zahtev da se reši njihova Inicijativa privaćena od dovoljnog broja poslanika Narodne skupštine Srbije.

Mihajlo Radović je naglasio da će Udruženje sindikata penzionera Srbije ići do Strazbura. Pitanje flagrantnog kršenja Ustavom zagarantovanih prava penzionera na mirno uživanje imovine, kršenja prava na delotvorni pravni lek kao i nečuvene diskriminacije, rešavaće, prema rečima Radovića, vrlo brzo, sud u Strazburu u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Mihajlo Radović je zaključio da je na delu maksimalna opstrukcija, da u Srbiji nema ni „d“ od demokratije. U pitanju je čista pornografija.
Radović je završio svoje obraćanje na konferenciji time što je podsetio da su penzioneri većinom stariji ljudi i da se sećaju, iako ih ne idealizuju, i onih vremena kada su se poštovali zakonski propisi i kada se poštovao Čovek, pre svega.

Podrška narodnih poslanika Inicijativi za ocenu ustavnosti

Vladimir Đurić, narodni poslanik u Narodnoj skupštini, objasnio je da je razlog podrške Inicijativi za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija taj što ne žele da se i dalje ruši vladavina prava i da se produbljuju socijalne razlike.

Vraćanje penzija sa kamatom fiskalno moguće

U Litvaniji su, rekao je poslanik Đurić, tokom tri godine bile umanjivane penzije zbog ekonomske krize. Međutim, kako je Litvanija članica Evropske unije i država u kojoj postoji vladavina prava, sve penzije su vraćene sa kamatom u roku od dve-tri godine.

Stranka moderne Srbije, čiji je Đurić član, smatra da bi umanjenje koje su pretrpeli penzioneri Srbije trebalo da se okamati, da se onda taj iznos na dan stupanja novog zakona proglasi javnim dugom i da se na ime tog javnog duga emituju državne obveznice. Tokom pet godina, budući da se radi o velikom iznosu, ovaj novac bi bio vraćan kroz 10 šestomesečnih rata.

Ovo je fiskalno moguće, smatra Vladimir Đurić. Reč je o nekih 20 milijardi godišnje, prema njihovim proračunima.

Podseća da rasprave o budžetu u narodnoj skupštini nije bilo zbog performansi vladajuće stranke, te da je javnost Srbije ostala uskraćena za neka veoma važna saznanja. Poslanik Đurić je naveo nekoliko primera rasipanja novca iz budžeta, govorio i o dupliranim budžetskim stavkama, te zaključio da fiskalni prostor za socijalnu pravdu postoji.

Loš menadžment banja angažovala je država

Upitan u vezi sa banjama kao imovini Fonda PIO čija je prodaja planirana, poslanik Vladimir Đurić je rekao da je u pitanju javna imovina koja se, kao i svaka druga kod nas, jeftino prodaje, a skupo kupuje. Podsetio je na primer Kopernikusa.

Ovo je, smatra Đurić, sistemski problem. Stranka moderne Srbije jeste za privatno preduzetništvo. Međutim, banje su u lošem stanju zbog lošeg menadžmenta, a taj menadžment je angažovala država te je ona i odgovorna za devastiranje banja.

Javni interes treba da nam bude na prvom mestu, a građani treba da shvate da su oni vlasnici javnih finansija zaključio je narodni poslanik Đurić.

Fotografija: Srđan Škoro za Penzin,
Protest penzionera u Beogradu, 30.10.2018.