Početna Magazin Godine Penzija Novi iznos poreske olakšice za uplate u dobrovoljne penzijske fondove

Novi iznos poreske olakšice za uplate u dobrovoljne penzijske fondove

Obavaštenje NBS o visini novog iznosa poreske olakšice za uplate u dobrovoljne penzijske fondove koja će se primenjivati od 1. februara 2014. godine

Kabinet guvernera Narodne banke Srbije juče, 31. januara, izdao je obaveštenje o novom iznosu poreske olakšice za uplate u dobrovoljne penzijske fondove koji će se primenjivati od danas, 1. februara 2014. godine. Dosadašnji iznos od 5.214 dinara uvećan je na 5.329.

Oslobađena je plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje do iznosa od 5.329 dinara po zaposlenom mesečno uplata penzijskog doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove iz sredstava poslodavca. Takođe su oslobođene plaćanja poreza uplate u ovom iznosu koje poslodavac vrši putem administrativne zabrane, obustavom i plaćanjem iz zarade zaposlenog.

U obaveštenju se podseća da je poreska olakšica, kada su dobrovoljni penzijski fondovi započeli poslovanjem 2006. godine, iznosila 3.000 dinara i da se otad, na osnovu odluka Vlade Republike Srbije, vrši usklađivanje tog iznosa sa visinom inflacije u prethodnoj godini. U vezi sa tim, uobičajeno je da se pri opredeljivanju za visinu mesečnih uplata u penzijske fondove, članovi fondova rukovode utvrđenom visinom neoporezivog iznosa, pa tako i prosečan iznos mesečnog doprinosa po članu fonda od osnivanja dobrovoljnih penzijskih fondova kontinuirano raste.

Od maja 2013. godine ukupni iznos koji može biti predmet poreskog oslobođenja odnosi se i na premiju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje pored doprinosa u dobrovoljni penzijski fond.