Ekonomisti procenjuju da će Nemačka do 2020. godine ostati bez milion kvalifikovanih inženjera, matematičara, računarskih stručnjaka i naučnika. Zato ostaje da se okrene uvozu visokokvalifikovane radne snage

Nemačka je najstarija evropska nacija, sa najnižim natalitetom u Evropi, i zato su joj potrebni imigranti, piše Blumberg. Ekonomisti procenjuju da će Nemačka do 2020. godine ostati bez milion kvalifikovanih inženjera, matematičara, računarskih stručnjaka i naučnika. Oni smatraju da je potreban snažan priliv obrazovane, visokostručne radne snage.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Oni ističu da nije reč samo o velikim nemačkim kompanijama poznatim u svetu, već da privredu te zemlje čini i hiljade malih i srednjih preduzeća koja pokreću većinu inovacija u nemačkoj privredi.

Postoji nada da će uspeti da primene kanadski model, u kom prema Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), 54 odsto imigranata čine oni sa univerzitetskom diplomom. U SAD je to oko 30 odsto, a u Nemačkoj danas svega oko 19 odsto.

Međitim, Nemačka je prilično kruta u prihvatanju diploma viših i stručnih škola, i u velikom broju slučajeva ne priznaje diplome zbog čega ljudi gube i po nekoliko godina za dodatno (ponovno) školovanje.

Ovo poteže i druge teme, kao što su prihvatanje imigranata, njihova inkluzija (potpuno uključivanje) u nemačko društvo, i upravljanje celim ovim procesom.