Ne razmatra se pomeranje granice za vojnu penziju

Ministarstvo odbrane saopštava da ne razmatra pomeranje starosne granice za odlazak u vojnu penziju kako to navodi Vojni sindikat Srbije.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Vojni sindikat Srbije je nezavnično saznao da Ministarstvo odbrane namerava da izmenama Zakona o Vojsci Srbije omogući pomeranje starosne granice za vojnu penziju. Prema saznanjima ovog sindikata, starosna granica za odlazak u penziju bila bi podignuta sa sadašnjih 53 na 55 godina za podoficire i oficire do čina potpukovnika, a za ostale oficire višeg čina, sa 55 na 57 godina.

Ministarstvo odbrane je saopštilo je da se ne razmatraju izmene i dopune Zakona o Vojsci Srbije kojim bi se promenila zakonska granica za odlazak u penziju.

Podsećaju da „postojeća zakonska rešenja omogućavaju produžetak profesionalne vojne službe ukoliko za to postoji potreba i saglasnost lica kome se na taj način odlaže odlazak u penziju“.

U ovom trenutku se, kako su saopštili, ne razmatra ni smanjivanje iznosa otpremnina koje se isplaćuju za odlazak u penziju.

Naime, Vojni sindikat je naveo i da će se sa sadašnjih pet bruto plata, otpremnina smanjiti na iznos u visini dve neto prosečne plate. Takođe, izneli su i nezvanične informacije da će se smanjiti i iznosi jubilarnih nagrada na iznos neto plate, umesto dosadašnje bruto.

Ministarstvo odbrane je negiralo i ovo. Saopštili su da ne razmatraju izmenu podzakonskih akata koji regulišu način obračuna jubilarnih nagrada za profesionalne pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

„Ukazujemo da najnovije saopštenje Vojnog sindikata sadrži niz spekulacija na pomenute teme kao i pogrešna tumačenja normativa poput onog – da se iznos otpremnina reguliše podzakonskim aktima čija se izmena, navodno, priprema. Naime, ovo pitanje uređeno je Članom 88. Zakona o VS, čija se izmena, ponavljamo – ne razmatra“, prenosi N1 saopštenje Ministarstva.