Naknade kada se uzima kredit

Postoji više naknada kada se uzima kredit i skoro sve su obavezne. Koje sve naknade banke mogu da naplate građanima koji uzimaju kredit?

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Specijalizovani portal Kamatica napravio je pregled dodatnih troškova kod kupovine kredita.

Velika većina građana zna da treba da obrate pažnju na cenu kredita, tačnije na kamatne stope koje bankari ističu u reklama. Međutim, kada dođu u filijalu banke često se dešava da im prodaju skuplji kredit od onog sa reklame. Kako naglašavaju u portalu Kamatica, nominalna kamatna stopa (NKS) i efektivna kamatna stopa (EKS) ne moraju da budu toliko važne kod kupovine kredita.

Navode na koje bankarske naknade, odnosno dodatne troškove kredita, građani koji se odlučuju da uzmu kredit, treba da obrate pažnju. Da bi podrobnije objasnili, koriste primer stambenog kredita.

Sve banke u Srbiji dužne su da visinu naknada usklade sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Banke su, takođe, u obavezi da za sve naknade Narodnoj banci Srbije podnesu kalkukaciju stvarnih troškova koji proističu iz tih dodatnih naknada.

Kredit – Dve grupe bankarskih naknada

Bankarske naknade za kredite mogu da se podele u dve grupe:

  • naknade koje se naplaćuju prilikom odobrenja kredita
  • naknade koje se naplaćuju tokom otplate kredita.

Naknade prilikom odobrenja kredita

U naknade koje se naplaćuju prilikom odobrenja kredita, spadaju naknade za obradu kredita i naknade za stvarne troškove kredita.

Naknada za obradu kredita podrazumeva naplaćivanje procenta od ukupne cene kredita. Nekada je ovo bio obavezan trošak kod svih banaka. Danas ovu naknadu ne naplaćuju sve banke. One koje je naplaćuju, najčešće uzimaju 0,5 ili 1 odsto od vrednosti kredita.

Kao primer, Kamatica navodi da će, ako je iznos kredita 60.000 evra, naknada će biti 600 evra.

Banke naplaćuju i naknade za stvarne troškove kredita. U naknade za stvarne troškove kredita spadaju naknade za menice, izveštaj Kreditnog biroa i procena vrednosti nekretnine. Visina ovih naknada zavisi od same banke, ali im je zajedničko da su obavezna stavka stambenog kredita.

Naknade tokom otplate kredita

Kada su u pitanju naknade koje se naplaćuju tokom otplate kredita, pre svega treba obratiti pažnju na naknadu za prevremenu otplatu.

Naknada za prevremenu otplatu kredita predstavlja način da se banke zaštite od mogućnosti da klijent refinansira svoj kredit i ode u drugu banku. Ukoliko se dogodi da klijent pre vremena otplati kredit, sa bankom može da se dogovori da smanji mesečnu ratu ili da smanji rok otplate kredita.

Banke najčešće na ime ove naknade naplaćuju 1 odsto od iznosa celog kredita, ako je period prevremene otplate i ugovorenog roka duži od godinu dana. Kada je taj period kraći od godinu dana, onda se najčešće naplajuće 0,5 odsto.

Kada je u pitanju stambeni kredit, Kamatica savetuje da se pri izboru građani više fokusiraju na kamatnu stopu, jer ona ima mnogo veći uticaj na količinu novca koju će na kraju platiti.

Tokom otplate kredita biće i dodatnih naknada koje su po ceni znatno manje. Tu spadaju osiguranje nekretnine od rizika kao što su požar, poplava i slično, a koje se plaća jednom godišnje. Pored ovoga, banke imaju obavezu da svake tri godine izvrše novu procenu vrednosti nekretnine, a taj trošak klijente najčešće košta između 30 i 50 evra.

Važno je da, ako se neko odlučuje da uzme kredit, bude dovoljno strpljiv i obrati pažnju na sve detalje pre potpisivanja ugovora sa bankom.

Izvor: Kamatica
FotografijaSteve Buissinne sa Pixabay

Moglo bi vas zanimati: