Početna Magazin Godine Društvo Nacionalni preventivni mehanizam (NPM) o privatnim domovima za stare

Nacionalni preventivni mehanizam (NPM) o privatnim domovima za stare

Privatni domovi akcenat stavljaju na profit, pa se često prava korisnika zanemaruju i krše, a pažnja se posvećuje licu koje plaća boravak starije osobe u domu.

„Nacionalni preventivni mehanizam je konstatovao da se u pojedinim domovima za stare ne poštuju ni osnovna ljudska prava korisnika, te je neophodno hitno angažovanje svih društvenih činilaca na rešavanju ovog problema“ – navodi se na sajtu Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Veoma je važno voditi računa o tome da korisnik pre smeštaja u privatni dom prođe opservaciju centra za socijalni rad, jer država mora obezbediti minimum ostvarenja ljudskih prava starijih i spreči bilo kakvo nehumano ili nečovečno postupanje.

Uzimajući u obzir da privatni domovi akcenat stavljaju na redovno plaćanje usluge i profit, često se prava korisnika (starijih) zanemaruju i krše, a više pažnje se posvećuje srodniku ili licu koje smešta stariju osobu u dom.

Smeštaj dementnih osoba i osoba obolelih od Alchajmerove bolesti, pre svega u oblasti smeštaja u zatvorena odeljenja ustanova socijalne zaštite neophodno je zakonski mnogo bolje urediti. Rešenje o smeštaju mora da sadrži početni vremenski period zadržavanja, sa utvrđenim terminima preispitivanja dalje potrebe za takav vid smeštaja.

Neki od nalaza Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) i Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana: 

  • ljudska prava starijih sistemski se krše po više osnova
  • slučajevi prisilnog smeštaja
  • postupak prijema je potpuno neujednačen, netransparentan, i van kontrole i nadzora
  • starija lica su često smeštena u neodgovarajuće objekte
  • korisnici usluga su doslovno lišeni slobode.

Država putem nadležnih institucija ne sprovodi adekvatnu kontrolu domova koji su osnovani od strane fizičkih lica, a Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman retko može da postupa po pojedinačnim predstavkama korisnika, jer se pokazalo da se iz straha i nemoći starija lica ne usuđuju da se obrate.

Nacionalni preventivni mehanizam je konstatovao da se u pojedinim domovima ne poštuju ni osnovna ljudska prava korisnika, te je neophodno hitno angažovanje svih društvenih činilaca na rešavanju ovog problema.

Pregledajte na Penzinu ponudu domova za stare u Srbiji!
Pregledajte na Penzinu ponudu domova za stare u Srbiji!

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju moraju mnogo efikasnije i aktivnije pratiti rad privatnih domova, a odluke o zatvaranju domova koji nemaju dozvole za rad se moraju dosledno sprovoditi.

Dosadašnja praksa je, nažalost, pokazala da se za prava starijih, odnosno njihov boravak u domovima, javnost interesuje tek nakon što se dese incidente situacije, kao što su slučajevi zlostavljanja, neuhranjenosti, požara ili drugih incidenata koji ugrožavaju živote starijih lica.