Početna Magazin Godine Dom i stanovanje Pokrajinski zaštitnik građana o ljudskim pravima korisnika domova za stare

Pokrajinski zaštitnik građana o ljudskim pravima korisnika domova za stare

Obilazeći domove za starija lica koji su osnovani od strane fizičkih lica Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, utvrdila je da se ljudska prava starijih sistemski krše po više osnova. 

Republika Srbija, prema podacima iz 2013. godine, ima 48 aktivnih državnih domova za stare, a pored registrovanih privatnih domova, rade i „ilegalni“ domovi za stare čiji tačan broj i raspoloživi kapaciteti nisu poznati.

Obilazeći domove za starija lica koji su osnovani od strane fizičkih lica, a koji su registrovani kod nadležnog organa AP Vojvodine, Aniko Muškinja Hajnrih, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, utvrdila je da se ljudska prava starijih sistemski krše po više osnova.

Njihova prava često ugrožavaju i sami srodnici jer ih neretko smeštaju protivno njihovoj volji, što ukazuje i na mogućnost slučajeva prisilnog smeštaja, uz postupak prijema u domove za stare koji je potpuno neujednačen, netransparentan, i van kontrole i nadzora.

U kakvim uslovima starija lica neretko borave pokazuju i saznanja Pokrajinskog zaštitnika građana na osnovu poseta u okviru Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM). Naime, starija lica su često smeštena u neodgovarajuće objekte, na spratovima (najčešće privatnih kuća) iako su teško pokretni bez adekvatnih pomagala, a izlazak iz objekta svodi se na boravak na nebezbednim terasama ili poluotvorenim prostorima.

Domovi su često ograđeni visokim ogradama, gotovo uvek zaključani, bez adekvatnog dvorišnog prostora i prostora za slobodne aktivnosti, te su korisnici usluga doslovno lišeni slobode.

Pregledajte na Penzinu ponudu domova za stare u Srbiji!
Pregledajte na Penzinu ponudu domova za stare u Srbiji!

Centri za socijalni rad često nisu upoznati sa postojanjem i raspoloživim kapacitetima privatnih domova za starije. Po pravilu, čak i kada u državnim domovima za starije nema raspoloživih kapaciteta centri za socijalni rad korisnike ne upućuju u registrovane domove koji ispunjavaju sve zakonom predviđene uslove, i na taj način stavljaju privatne domove u neravnopravni položaj.

Sa druge strane, dolazi do velikih zloupotreba, jer postoje slučajevi u kojima su zaposleni u centrima za socijalni rad istovremeno i vlasnici neregistrovanog privatnog doma za starija lica, te se nalaze u svojevrsnom sukobu interesa, čine nelojalnu konkurenciju što otvara prostor za velike zloupotrebe.

Informaciju prenosimo sa sajta Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.