Početna Magazin Godine Društvo Može i ovako – Više staža, manja penzija

Može i ovako – Više staža, manja penzija

Penzioner koji nastavi da radi kod drugog poslodavca, i za to ima plaćene doprinose Fondu PIO, „revizijom” penzionog rešenja može dobiti i manju penziju od one koja mu je već određena…

Politika piše o jednom od onih slučajeva kada penzioner nastavi da radi, ali time, pomalo apsurdno, ne samo da zadrži na istom nivou prethodni iznos već ostvarene penzije, već mu penzija nakon „revizije“ bude i manja!

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U Fondu PIO objašnjavaju da na visinu starosne penzije ne utiče samo dužina penzijskog staža, već i ostvarena zarada, odnosno osnovice osiguranja za svaku kalendarsku godinu. Godišnji lični koeficijent, koji se množi sa penzijskim stažom, predstavlja odnos ukupne zarade za svaku kalendarsku godinu i prosečne godišnje zarade za tu godinu.

Penzioneru koji je, dakle, radio i kome je poslodavac za to vreme uplaćivao doprinose, može po ponovnom obračunu da bude niža penzija, ukoliko je osnovica osiguranja za vreme njegovog angažmana bila niža, a time i plaćeni doprinosi za PIO.

Ako je, objašnjavaju u PIO fondu, ostvarena zarada penzionera u novom osiguranju manja u odnosu na one zarade koje je imao pre penzionisanja, to će se zajedno sa dužinom trajanja novog osiguranja odraziti i na promenu visine penzije, jer je prosečna godišnja zarada takođe promenljiva veličina.

U penzijskom fondu podsećaju da prema Zakonu o PIO korisnik starosne ili prevremene starosne penzije, koji se zaposlio ili obavlja samostalnu delatnost po osnovu koje je obavezno osiguran, ima pravo po prestanku tog zaposlenja na ponovno određivanje penzije, ako je radio najmanje godinu dana.

Ukoliko se nakon ponovnog preračuna iznosa penzije dogodi da je nov iznos penzije niži, korisniku se utvrđuje povoljniji iznos, što je predviđeno članom 121 Zakona o PIO, ističu u Fondu.

Iz tog razloga penzioneri koji opet rade ili se bave samostalnom delatnošću više od godinu dana, ne treba da brinu ukoliko zatraže ponovno određivanje penzije, jer će im se svakako isplaćivati povoljniji iznos.

Bitno je, kažu u Fondu, da svaki penzioner koji nastavi da radi, zna da se visina starosne penzije utvrđuje tako što se lični bodovi pomnože s vrednošću opšteg boda na dan ostvarivanja prava, te da se lični bod utvrđuje množenjem ličnog koeficijenta i penzijskog staža osiguranika.

Od 1. aprila 2014. godine vrednost opšteg boda usklađuje se, odnosno povećava za 0,5 odsto. Poslednja važeća usklađena vrednost opšteg boda, koja je važila za period oktobar 2013. – mart 2014. godine, iznosila je 712,15 dinara. Uvećanjem ovog iznosa za 0,5 procenata dobija se nova vrednost opšteg boda od 715,71 dinar, koja važi zaključno sa 30. septembrom ove godine, piše Politika.