Draganova nagrada 2017.

Miljana (Niš): Efes izgubljen u vekovima

Pesma sa III konkursa za najbolji putopis starijih osoba „Draganova nagrada“ u kategoriji „Najbolja putopisna pesma“.

Privlačio me oduvek taj karavanski put,
put kamila do neke daleke Nedođije,
po slanoj zemlji gde svaki žbun je žut,
a kamen raspukao pod suncem što ga mije.

Privlačio me oduvek taj stari kameni grad,
presušile fontane i kamena lica na stazi,
mermer, korakom glačan, od ko zna kad do sad
po kom se više kliže nego što noga gazi.

Bele se stubovi stari sa laticama na frizu.
Mermer pod suncem i kišom davno je uglačan,
svetluca pod mesecom sve dok ne svane dan,
čempresi streme ka nebu u jednom tamnom nizu.

Privlačio me i akvadukt i agora i hram
i maslina pod zidom sa reljefima vojnika,
gde osećaš da si tu vekovima i nisi sam
i da na kamenu negde leži i tvoja slika.

Kraj zida treperi, šumi i priča maslina stara,
čak ni zrikavca nema u suvoj travi da zriče,
ovde se pričaju samo tajne i neme priče
i kip sa bledim kipom bez reči razgovara.

I Vaseljenski je sabor držan na ovom mestu.
Biblioteka stoji ko ukras kamene slike,
sa kipovima Sofije, Episteme, Enoje i Arete
ka nebu ruku pruža statua boginje Nike.

Među drvećem na brdu miloglasnih slavuja
Bogorodičina kuća na vrhu ko znamen stoji
hrišćanske vere, sa tri izvora sveta
hladne vode pod kućom, vekove protekle broji.

Miljana Ignjatović Knežević, Niš


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija