Početna Magazin Godine Mentalno najizazovniji poslovi štite mozak

Mentalno najizazovniji poslovi štite mozak

Mentalno najizazovniji poslovi štite mozak

Ako je vaš posao prepun izazovnih zadataka za razmišljanje, vaš mozak može dobijati pozitivan podsticaj koji će pomoći u sprečavanju gubitka pamćenja i opadanju sposobnosti razmišljanja kasnije u životu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Pored toga što potvrđuje zaključke već veoma velikog broja prethodnih istraživanja koja su pokazala da su problemi koji nagone na razmišljanje nešto kao vežba za mozak, istraživanje nedavno objavljeno u časopisu Neurology ukazuje i na to da poslovi koji podrazumevaju i visok nivo „izvršnih, verbalnih i logičkih“ zadataka, poboljšavaju sposobnosti pamćenja i razmišljanja u kasnijim godinama.

Naučnici su merili sposobnosti pamćenja i razmišljanja kod 1.054 učesnika (svi stariji od 75 godina), na svakih godinu i po dana tokom osam godina korišćenjem kliničkog testa pod nazivom Kratko ispitivanje mentalnog statusa (Mini-Mental State Examination – MMSE). Rezultati testa u dobroj su korelaciji sa statistički značajnim povećanjem ili padom sposobnosti pamćenja i razmišljanja.

Naučnici su i razgovarali sa ispitanicima o njihovoj radnoj istoriji. Grupisali su vrstu zadataka koje su izvršavali u tri kategorije: izvršni, verbalni i logički.

Izvršni zadaci obuhvataju „raspoređivanje radnih zadataka i aktivnosti, razvijanje strategija i rešavanje konflikata“. Verbalni zadaci uključuju „procenjivanje i tumačenje podataka“. Logički zadaci podrazumevaju „selektivnu pažnju i analizu podataka“.

Rezultati su pokazali da su ljudi čiji su poslovi obuhvatali najviše nivoe sve tri vrste zadataka imali najbolje rezultate na MMSE testu tokom osmogodišnjeg perioda istraživanja, i da su oni imali najsporiju stopu kognitivnog opadanja (sposobnost pamćenja i razmišljanja).

U stvari, ljudi sa mentalno najizazovnijim poslovima imali su upola manju stopu opadanja u odnosu na one sa manje izazovnim poslovima.

Od ove tri vrste zadataka, najznačajniju kognitivnu prednost obezbeđuju, prema zaključcima ovog istraživanja, izvršni zadaci.

„Naše istraživanje je važno jer pokazuje da vrsta posla koju obavljate tokom svoje karijere može imati čak veći značaj za zdravlje vašeg mozga nego vaše obrazovanje“, prokomentarisala je autorka istraživanja Franciska S. Ten, sa Univerziteta u Lajpcigu, Nemačka.

Prethodna istraživanja su pokazala da viši nivo obrazovanja značajno smanjuje stopu i ozbiljnost demencije u kasnijim godinama.

Kako je utvrđeno u tim istraživanjima, moguće je da radni zadaci koji predstavljaju izazov – slično kao i kod obrazovanja, efikasno treniraju mozak da se prilagodi kognitivnom opadanju, što zauzvrat usporava gubitak pamćenja i slabljenje sposobnosti razmišljanja.

„Izazovi na poslu mogu biti zaista pozitivan činilac ukoliko izgrađuju mentalne rezerve na duže staze“, dodaje dr Ten.