Konkurs za raspodelu paketa solidarne pomoći penzionerima sa najnižim penzijama

Raspisan je Konkurs za raspodelu paketa solidarne pomoći penzionerima sa najnižim penzijama. Prijave se primaju u lokalnim udruženjima penzionera.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO), u skladu sa Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija, obezbedio je sredstava za finansiranje solidarne pomoći penzionerima čije penzije nisu veće od 16.884,94 dinara. (Iznos proveriti u lokalnom udruženju penzionera.) Raspisan je Konkurs za raspodelu paketa solidarne pomoći penzionerima sa najnižim penzijama.

Fond PIO je raspisao, a lokalna udruženja penzionera primaju prijave za Konkurs.

U pozivu Fonda PIO naglašava se da pravo na dodelu ove pomoći imaju svi korisnici penzija koji ispunjavaju dolenavedene uslove, bez obzira da li su članovi bilo koje penzionerske organizacije.

Uslovi za Konkurs za raspodelu paketa solidarne pomoći

  • Osnovni kriterijum je da penzija ne prelazi iznos od 16.884,94 dinara (*Iznos proveriti u lokalnom udruženju penzionera)
  • Prednost na rang listi imaće samohrani korisnik ili korisnik u višečlanom domaćinstvu u kome je jedini izvor prihoda penzija (koja ne prelazi najniži iznos)
  • Navršene godine života korisnika – prednost na rang-listi imaće stariji korisnici penzija

Prijave se predaju u lokalnom udruženju penzionera kome, po mestu isplate penzije, korisnik penzije pripada. Lokalna udruženja penzionera su počela da primaju prijave za Konkurs 30. septembra 2022. zaključno sa 15. oktobrom 2022. godine.

Dokle se primaju prijave, čini se da, kao i prethodnih godina, zavisi od određenog udruženja penzionera. Zainteresovani penzioneri (ili oni koji se interesuju za njih) treba da kontaktiraju lokalno udruženje da bi saznali do kada je konkurs otvoren. Uglavnom traje oko dve sedmice.

Lokalna udruženja penzionera će prvo objaviti preliminarne rang-liste na svojim oglasnim tablama. Penzioneri koji su konkurisali će imati pravo na prigovor – do osam dana.

Nakon što prođe rok za prigovore i utvrđivanje navoda eventualnih prigovora, biće objavljena na oglasnoj tabli udruženja penzionera konačna rang lista.

Sadržaj paketa solidarne pomoći

U unificiranim paketima solidarne pomoći biće osnovne životne namirnice i sredstva za ličnu higijenu. Raspodela paketa biće verovatno u novembru u prostorijama lokalnog udruženja penzionera.

Fotografija: Penzin