Konkurs za dodelu paketa pomoći penzionerima sa najnižim primanjima

Fond PIO je raspisao, a lokalna udruženja penzionera već primaju prijave za Konkurs za dodelu paketa pomoći penzionerima sa najnižim primanjima. Neka udruženja već i zatvaraju Konkurs.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO), u skladu sa Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija, sprovodi Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje solidarne pomoći korisnicima penzija.

Solidarna pomoć će se ogledati u dodeli paketa pomoći. Paketi će sadržati osnovne životne namirnice i sredstva za higijenu.

Fond PIO je pozvao korisnike najnižih penzija da se prijave na Konkurs kako bi stekli mogućnost da ostvare navedeno pravo.

Uslovi za Konkurs za dodelu paketa pomoći

Da bi to pravo ostvarili, potrebno je da penzioneri ispunjavaju sledeće uslove:

  • Osnovni kriterijum je da visina penzije ne prelazi iznos od 15.113,01 dinara. (penzije iznad ovog iznosa ne smatraju se najnižim)
  • Prednost na rang listi imaće samohrani korisnik ili korisnik u višečlanom domaćinstvu u kome je jedini izvor prihoda penzija (penzija ne prelazi najniži iznos penzije)
  • Navršene godine života korisnika. Naime, prioritet će imati stariji korisnici penzija.

Uz prijavu se podnosi na uvid lična karta i prilaže poslednji ček od penzije.

U Fondu PIO naglašavaju da mogu da se prijave svi penzioneri bez obzira da li su članovi neke penzionerske organizacije ili ne. Prijave se predaju u lokalnom udruženju penzionera kome, po mestu isplate penzije, korisnik penzije pripada.

Konkurs za dodelu paketa pomoći penzionerima sa najnižim primanjima traje već nekoliko dana. Dokle se primaju prijave zavisi, izgleda, od samog udruženja penzionera. Tako neka već zatvaraju liste, dok će u drugima biti moguće prijaviti se do kraja novembra. Zainteresovani penzioneri (ili oni koji se interesuju za njih) treba da kontaktiraju lokalno udruženje da bi saznali da li je konkurs i dalje otvoren.

Lokalna udruženja penzionera će prvo objaviti preliminarne rang-liste na svojim oglasnim tablama. Opet, sve zavisi od udruženja do udruženja, ali je najbolje stalno proveravati od početka decembra. Penzioneri koji su konkurisali će imati pravo na prigovor – do osam dana.

Nakon što prođe rok za prigovore i utvrđivanje navoda eventualnih prigovora, biće objavljena na oglasnoj tabli lokalnog udruženja i konačna rang lista.

Svi paketi iz ove solidarne pomoći biće unificirani. Njihova vrednost će zavisiti od sredstava koje bude izdvojio Fond PIO.

Podela robnih paketa solidarne pomoći trebalo bi da počne sredinom decembra 2020. godine.