Početna Magazin Godine Konačne rang-liste za besplatni boravak u banjama 26. aprila

Konačne rang-liste za besplatni boravak u banjama 26. aprila

Konačne rang-liste za besplatni boravak u banjama 26. aprila

Ove, 2017. godine, 12.500 penzionera moći će da ostvari pravo na boravak u banji o trošku Fonda PIO. O ovim i drugim brojevima, u članku Glasa osiguranika, časopisa koji uređuje i izdaje PIO fond koji prenosimo u celosti.

Fotografija: Marko Ojdanić, „Most ljubavi“

Finansijski plan Fonda PIO za 2017. godinu omogućio je da se za društveni standard korisnika penzija izdvoje sredstva u iznosu 393,96 miliona dinara, što je za više od 30 miliona dinara veća suma u odnosu na prošlu godinu, odnosno za oko 45 miliona više nego u 2015. godini.

Sve viši iznosi sredstava pokazatelj su dobrih kretanja, odnosno povećanih izvornih prihoda Fonda, piše Glas osiguranika s obzirom na to da se za društveni standard penzionera izdvaja samo novac od sopstvenih prihoda Fonda. U skladu sa tim, ove godine će biti više sredstava nego prethodne i za besplatnu rehabilitaciju penzionera.

Od ukupnog iznosa sredstava opredeljenih za društveni standard korisnika penzija, 93,3 odsto, odnosno 367,6 miliona dinara, izdvaja se za rehabilitaciju korisnika penzija u 2017. godini, a na osnovu opredeljenih sredstava i prosečnih cena u banjskim lečilištima, pravo na besplatan oporavak u nekoj od 25 banja Srbije ove godine će, prema procenama, moći da ostvari oko 12.500 penzionera.

Rok za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na besplatnu rehabilitaciju o trošku Fonda PIO (konkurs je raspisan 1. marta), ove godine je trajao ukupno 20 dana, umesto uobičajenih 15, a produžen je na osnovu odluke Upravnog odbora Fonda, kako bi se izašlo u susret potrebama korisnika.

Krajem februara 2017. godine, usvojene izmene Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO. Jedna od izmena odnosi se na to da pravo na besplatan smeštaj i prevoz, pored pratioca deteta, od sada ima i pratilac slepog lica. Takođe, korisnici se u skladu sa odredbama novog pravilnika upućuju na rehabilitaciju prema iskazanoj želji, u skladu sa smeštajnim kapacitetima ustanove koja nije kontraindikovana njihovoj medicinskoj dokumentaciji. Dakle, korisnici penzija se ove godine prvi put opredeljuju za dve ustanove sa područja filijale Fonda na kojoj imaju prebivalište i za treću ustanovu sa spiska iz Pravilnika u kojo žele da ostvare pravo na rehabilitaciju.

Prema dosadašnjim podacima (kraj marta 2017. godine), na listama želja za ovogodišnji besplatan oporavak najčešće se nalaze Vrnjačka Banja, Niška banja, Banja Koviljača i Ribarska banja. Obrada primljenih zahteva je u toku, a kada se sve faze u skladu sa Pravilnikom završe, konačne rang-liste bi trebalo da budu istaknute 26. aprila, a prvi korisnici da počnu da koriste svoje pravo na desetodnevnu rehabilitaciji o trošku Fonda već u maju.

Glas osiguranika podseća da pravo na 10 dana besplatnog oporavka u banjama Srbije tokom 2017. godine imaju korisnici svih kategorija – starosni, invalidski i porodični penzioneri, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija do iznosa od 23.799 dinara.

Ovo pravo imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnositi i poljoprivrednici, koji, osim penzije koja je niža ili ista kao navedeni iznos, nemaju druga lična primanja, kao i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora, pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi navedeni iznos.

Uslov za ostvarivanje ovog prava je, takođe, da korisnici u poslednjih pet godina nisu koristili pravo na besplatnu rehabilitaciju.