Moja Penzija Pitanja i odgovori

Kome se obratiti za kućnu negu starog roditelja koji živi daleko od Vas

Mnogi roditelji ostali su sami u starosti u porodičnom domu dok su deca otišla u druge gradove ili države…

Pitanje čitateljke Penzina:

Poštovanje, oprostite htela sam samo jedno pitanje ako mi možete dati informaciju? Mama mi je penzioner (80 godina starosti), zdravstveno je loše a s obzirom da nema ko da joj pomogne u kući (brat mi radi od 8 do 20h svakim danom) da li ima pravo na kućnu negu?

Kome se trebamo obratiti? Ja nažalost ne živim u istom gradu tako da sam nemoćna da joj ulepšam preostale dane. Unapred Vam se zahvaljujem. Ako možete barem da mi ukažete kome treba da se obratim?

Odgovor Penzina:

Poštovana, dostavljamo nekoliko informacija koje Vam možda mogu biti od pomoći. Na sajtu fonda PIO, u kategoriji “(Novčane) nadoknade”, stoji:

 • Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.
 • Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo, praktično, imaju samo nepokretni, slepi, dementni i oni koji bez tuđe pomoći ne mogu da se hrane, oblače, niti kreću po kući, kao i oni koji su na dijalizi.
 • U slučajevima kada invalidska komisija proceni da zdravstveno stanje može da se poboljša, zakazuje se kontrolni pregled.
 • Naknada za tuđu pomoć i negu iznosi 15.827,12 dinara, a prima je oko 77.000 korisnika.
 • Ova isplata nije uslovljena visinom drugih primanja.
 • Visina novčane naknade za tuđu pomoć i negu određuje se u visini iznosa usklađene novčane naknade za pomoć i negu drugog lica zatečenih korisnika u Fondu zaposlenih na dan 10. 4. 2003. godine i usklađuje se na isti način kao i penzije.

Zahtev za isplatu naknade, sa detaljima o potrebnoj dokumentaciji, nalazi se u meniju Obrasci (Penzin ih je za Vas preuzeo i dodao u prilogu ovog mejla jer ih nije sasvim jednostavno pronaći).

Treba znati i sledeće:

 • O nadoknadama odlučuje 60-70 veštaka PIO fonda u celoj Srbiji koji, pored tuđe nege i pomoći, veštače i ocenu radne sposobnosti, stepen telesnih oštećenja, itd.
 • godišnje ima oko 100.000 zahteva
 • zahtev može da se podnese neograničen broj puta

Procedura za odlučivanje o novčanoj naknadi za pomoć i negu drugog lica:

 • podnosi se zahtev za tuđu negu i pomoć Centru za socijalni rad (na lokalu, ali proverite)
 • Centar dokumentaciju prosleđuje PIO fondu na veštačenje
 • Veštaci obavljaju pregled dokumentacije i Centru vraćaju nalaz i mišljenje
 • Centar na osnovu mišljenja veštaka određuje ili odbija zahtev.

Na ovu temu u Beogradskoj hronici 8. avgusta 2014. godine govorio je Aleksandar Milošević, direktor Sektora za medicinsko veštačenje PIO fonda koji vrše procene. Izdvajamo iz intervjua:

 • Tuđa nega i pomoć je medicinska a ne socijalna kategorija. Ona nema veze sa visinom penzije, nema veze da li neko živi sam ili sa nekim, već se rukovodi isključivo medicinskim kriterijumima.
 • Kriterijumi su dosta rigorozni i predviđaju da pravo na tuđu negu i pomoć imaju samo slepa, dementna i nepokretna lica koja ne mogu ni u kući da se kreću uz pomoć pomagala.
 • Svi koji ispunjavaju kriterijume za tuđu negu i pomoć sigurno će ostvariti to pravo.

Ceo intervju sa Aleksandrom Miloševićem možete pročitati na Penzinu:

U prilogu dostavljamo Obrasce fonda PIO:

 • zahtev za telesno oštećenje i tuđu pomoć i negu – filijale
 • zahtev za utvrđivanje procenta telesnog oštećenja
 • zahtev za izdavanje potvrde / uverenja o utvrđenom procentu telesnog oštećenja

Nadamo se da smo Vam bar malo pomogli sa ovim informacijama. Sve najbolje želimo Vašoj majci, Vama i Vašoj porodici.

Hvala na pitanjima i poverenju,

Srdačno,

Vaš Penzin


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija