Početna Magazin Godine Koje su izmene Zakona o radu?

Koje su izmene Zakona o radu?

U konačnoj verziji izmena Zakona o radu biće nekoliko koje će umanjiti dosadašnje beneficije zaposlenih u Srbiji, a par će biti u njihovu korist.

Izmene Zakona o radu trebalo bi da budu poznate za dve nedelje, početkom juna 2014. godine. Redakcija Blica imala je uvid u radnu verziju ovog zakona, koja u osnovi, prati predloge izmena koje je dao bivši ministar Saša Radulović.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U konačnoj verziji izmena biće nekoliko koje će umanjiti dosadašnje beneficije zaposlenih u Srbiji, a par će biti u njihovu korist. Osnovne novine u Nacrtu novog Zakona o radu, prema pisanju Blica, jesu sledeće:

  • ugovori na određeno vreme ne mogu biti duži od dve godine
  • zaposleni ima pravo na minuli rad od 0,4 odsto po godini staža
  • poslodavac mora obavestiti radnike o promeni radnog vremena pet umesto sedam dana unapred
  • plata za vreme godišnjeg odmora jednaka je osnovnoj zaradi u tom mesecu uvećanoj za minuli rad
  • otkazni rok može trajati 30 umesto ranijih 15 dana
  • isplata otpremnine samo za godine staža provedene u poslednjoj firmi
  • prilikom penzionisanja radnik dobija dve umesto tri prosečne zarade
  • kod probnog rada poslodavac mora obrazložiti otkaz
  • godišnji odmor je moguće koristiti jednokratno i uzeti ga posle mesec dana rada.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije (SSSS) kažu da sindikati predlog Ministarstva za rad „nikako neće prihvatiti i da im nije jasno zašto se Vlada vraća na predloge bivšeg ministra Saše Radulovića.“ Kažu da im niko, u toku tri meseca pregovora o zakonu, nije spominjao naknade za godišnje odmore.

„Rečeno nam je da razmatramo samo otpremnine, otkaze, rad na određeno vreme, kolektivne ugovore i minimalne zarade. (…) O smanjenju plata na ovakve načine nećemo ni da razgovaramo“, rekao je Zoran Mihajlović, potpredsednik SSSS-a.

Sa druge strane, u Uniji poslodavaca smatraju da otpremnina ne bi trebalo da se isplaćuje za prve dve godine staža kod poslednjeg poslodavca i da osnovica za otpremninu treba da bude osnovna zarada.