Početna Magazin Godine Zdravlje Kineziterapija – pokret kao terapija

Kineziterapija – pokret kao terapija

Kineziterapija – pokret kao terapija

Kineziterapija, podoblast fizioterapije, predstavlja primenu pokreta u terapijske svrhe – za Penzin objašnjava fiziterapeut Vlada iz Beograda.

Ti pokreti su dozirani i analizirani, odabrani prema indikacijama i kontraindikacijama, a cilj im je da povrate, poboljšaju ili očuvaju određenu funkciju nekog dela lokomotornog sistema (kosti, zglobovi, mišići, nervi, kardiovaskularni i  respiratorni sistem). Kineziterapija ima primenu u svim starosnim dobima, kako kod bolesnih tako i kod zdravih osoba, sa ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja. Kineziterapija u starosti jeste faktor nadražaja koji usporava procese starenja organizma. 

Kineziterapija u zrelom dobu, stimuliše aktivnost svih sistema, povećeva funkcionalnu i radnu sposobnost. U detinjstvu, kineziterapijom se stimuliše i koriguje psihomotorni razvoj beba, sprečava se razvoj deformiteta ili se vrši njihova korekcija, vodi se računa o pravilnom rastu i formiranju organizma.Krajnji cilj kineziterapije mogu biti restitucija, korekcija, kompenzacija ili supstitucija funkcije. Kineziterapija se najčešće sprovodi pomoću sledećih metoda rada: medicinske gimnastike, sporta, hidrokineziterapije i terapije radom.

U zavisnosti od stepena oštećenja tkiva i njegove funkcije, pokret se može primenjivati kao pasivan, aktivno potpomognut, aktivan, aktivan protiv otpora, kompleksan ili koordiniran. Aktivni pokreti su obično sistematizovani u vežbe, koje pacijent izvodi individualno ili u grupi koja se formira od osoba sa sličnim funkcionalnim oštećenjima, uz stalni nadzor fizioterapeuta.

Najstariji spisi u kojima se pokret pominje kao sredstvo lečenja, datiraju iz perioda od više hiljada godina pre nove ere. Međutim, tek nakon Drugog svetskog rata, dolazi do prepoznavanja značaja kineziterapije i njene ekspanzije u svetu.