Fizioterapija Foto albumi

Fizioterapija – čuva i unapređuje zdravlje

Fizioterapija je zdravstvena delatnost koja predstavlja primenu metoda fizikalne terapije u cilju unapređenja ili očuvanja zdravlja i funkcionisanja ljudi sa različitim problemima nastalim usled bolesti ili povrede – objašnjava za Penzin fizioterapeut Vlada iz Beograda. Fizioterapija obuhvata:

Fizioterapija je najviše usmerena na poboljšanje funkcionisanja aparata za kretanje koji čine kosti, zglobovi i mišići, ali ne smemo izostaviti i druge sisteme, pre svega nervni, kardiovaskularni i respiratorni sistem. Zato je od izuzetne važnosti uloga fiziterapeuta koji će sarađivati sa pacijentom na oporavkuRanije se fizioterapija sprovodila gotovo isključivo u cilju rehabilitacije pacijenata, ali danas su prepoznati svi pozitivni efekti koje ima na organizam, pa se sve više primenjuje i u cilju prevencije različitih stanja i oboljenja, pre svega u dečjem uzrastu i kod starijih osoba.


About the author

Fizioterapeut Vlada

Vlada Stevanović je viši i strukovni fizioterapeut iz Beograda sa višegodišnjim radnim iskustvom u beogradskoj renomiranoj klinici za rehabilitaciju (stručni staž i volontiranje), u fitnes klubu, ali i u samostalnom radu sa pacijentima – naročito sa decom i starima. Na Penzinu obrađuje teme vezane za fizioterapiju, kineziterapiju, kineziotejping, postoperativne terapije, itd.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija