Fizioterapija Foto albumi

Kinezitejping na mišićima ramena i nadlaktice

M. Triceps brachii je veliki mišić koji praktično sam čini zadnju ložu nadlakta i vrši pokrete u zglobovima lakta i ramena.

M. Teres major je jedan od mišića koji sačinjavaju rotatornu manžetnu, zaduženu za stabilnost ramenog zgloba. Sasvim je razumljivo koliki problem predstavlja izvođenje pokreta uz narušenu funkciju ovih mišića.

Terapijskom metodom kinezitejpinga, kinezi-trake nalepljene su u cilju olakšavanja pokreta.

Kinezitejping na fotografiji primenio fizioterapeut Vlada iz Beograda, specijalni saradnik Penzina.


About the author

Fizioterapeut Vlada

Vlada Stevanović je viši i strukovni fizioterapeut iz Beograda sa višegodišnjim radnim iskustvom u beogradskoj renomiranoj klinici za rehabilitaciju (stručni staž i volontiranje), u fitnes klubu, ali i u samostalnom radu sa pacijentima – naročito sa decom i starima. Na Penzinu obrađuje teme vezane za fizioterapiju, kineziterapiju, kineziotejping, postoperativne terapije, itd.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija