Fizioterapija Foto albumi

Kinezitejping kod sindroma bolnog ramena

Sindrom bolnog ramena (periartritis humeroscapularis), najpoznatiji je predstavnik vanzglobnih reumatskih bolesti.

Stanje je veoma bolno i značajno ograničava funkciju zgloba ramena, a samim tim i čitave ruke, što otežava izvođenje aktivnosti svakodnevnog života.

Analizom funkcionalnog stanja zgloba ramena i pravilnom primenom kinezitejpinga, može se olakšati pokret i smanjiti bol, čak i u akutnoj fazi, kada malo toga možemo da uradimo da bismo pomogli pacijentu.

Kinezitejping na fotografiji primenio fizioterapeut Vlada iz Beograda, specijalni saradnik Penzina.


About the author

Fizioterapeut Vlada

Vlada Stevanović je viši i strukovni fizioterapeut iz Beograda sa višegodišnjim radnim iskustvom u beogradskoj renomiranoj klinici za rehabilitaciju (stručni staž i volontiranje), u fitnes klubu, ali i u samostalnom radu sa pacijentima – naročito sa decom i starima. Na Penzinu obrađuje teme vezane za fizioterapiju, kineziterapiju, kineziotejping, postoperativne terapije, itd.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija