Kampanja „Upoznaj, ne sudi“

U Novom Sadu je održana panel-diskusija „Upoznaj, ne sudi“ sa ciljem da se podigne svest o problemu uključivanja Roma i Romkinja u društvo.

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016‒2025. dovela je do određenih pomaka u rešavanju problema diskriminacije Roma. Postoje, međutim, poteškoće u prevazilaženju predrasuda, kao i i pogrešne percepcije u vezi sa pripadnicima romske zajednice.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Jedna od prepreka je i manjak svesti o diskriminaciji, kao i nepoznavanje mehanizama podrške koji mogu pomoći diskriminisanim osobama.

Prema istraživanju „Percepcija Roma o diskriminaciji“, 52 odsto Roma ne poznaje mehanizme protiv diskriminacije. Veliki broj njih nije čuo za institucije koje im mogu pomoći. Ovo istraživanje je sprovedeno na inicijativu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, a podržala ga je Nemačka razvojna saradnja.

Prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman ukazao je na to da je za prevazilaženje bilo kog oblika diskriminacije prema manjinama potrebno da građani stiču poverenje u institucije. Istovremeno, neophodno je da institucije, kao organi javne vlasti, budu svesne da su one tu upravo zbog građana i građanki.

„Upoznaj, ne sudi“ – protiv diskriminacije nacionalnih manjina

Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku u saradnji sa udruženjem građana Ternipe pokrenulo je kampanju „Upoznaj, ne sudi“. Cilj kampanje je da se podigne svest o diskriminaciji nacionalnih manjina. Kampanju je podržala Nemačka razvojna saradnja kroz projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa“.

Petar Antić, menadžer projekta kaže da se u okviru kampanje organizuju panel-diskusije, ali i mnoge druge aktivnosti. Snimljeni su i kratki filmovi čiji je cilj upoznavanje sa romskom populacijom, suzbijanje diskriminacije i stereotipa.

Slučajevi diskriminacije se, kako je ukazano na panel-diskusiji, ne prijavljuju nadležnim institucijama. LJiljana Mihajlović, predstavnica Grada Novog Sada, iznela je podatak da se u poslednjih pet godina nijedno lice romske nacionalne manjine nije obratilo lokalnom ombudsmanu u Novom Sadu.

„Romska zajednica u velikoj meri ćuti i iskazuje nepoverenje prema institucijama. Ne veruju da će se njihov slučaj i rešiti ako prijave problem ili se ne javljaju iz straha. Alijansa protiv diskriminacije Roma, mreža koja obuhvata osam romskih organizacija iz gradova širom Srbije, formirala je ovaj savez koji će se samo time baviti, dakle problemima diskriminacije. Drugi problem je institucionalna diskriminacija koja se dešava u odnosu na kolektivna prava Roma prema Zakonu o slobodama i pravima nacionalnih manjina. Naime, institucije zemlje nisu obezbedile mehanizme za zaštitu posebnosti, obezbeđenje kulturne autonomije i službene upotrebe jezika kao što je to slučaj sa drugim nacionalnim manjinama koje imaju svoje zavode za kulturu, štampana glasila na maternjem jeziku i službenu upotrebu jezika čak i u opštinama u kojima po zakonu ne ispunjavaju te uslove“, rekao je Nenad Vladisavljev, predstavnik Alijanse protiv diskriminacije Roma.

Informisanost i znanje o pravima, mehanizmima podrške, pomoći koju pružaju institucije i poverenje u njih ključni su za prevazilaženje i suzbijanje diskriminacije prema pripadnicima nacionalnih manjina, zaključeno je.

Izvor: Danas
Fotografija: Svenko.net

Mogao bi vam biti zanimljiv tekst: