Početna Magazin Godine Društvo Kako srebrnu ekonomiju pretvoriti u prednost budućeg sveta – Zaključak

Kako srebrnu ekonomiju pretvoriti u prednost budućeg sveta – Zaključak

Poslovni lideri i kreatori politike moraju prepoznati da je sada vreme da se obrati pažnja na starenje stanovništva. 

Poslovni lideri i kreatori politike moraju prepoznati da je sada vreme da se obrati pažnja na starenje stanovništva.

Za početak, poslovni lideri mogu proceniti spremnost svog preduzeća što se tiče ključnih stvari, postavljanjem sledećih pitanja:

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
  • Da li smo iskoristili u apsolutnoj meri mogućnosti koje se javljaju starenjem stanovništva?
  • Da li nudimo fleksibilne modele rada prema potrebama starijih radnika?
  • Da li imamo programe i podsticaje za ohrabrivanje razmene znanja među generacijama?
  • Da li imamo detaljne profile klijenata i informacije o tržištu potrošača starijih od 55 godina?
  • Da li imamo inovacionu strategiju fokusiranu na potrebe i sklonosti starijih potrošača?

Kreatori politike mogli bi da počnu fokusiranjem na sledeća pitanja:

  • Da li naša obrazovna politika obuhvata strategiju za podržavanje doživotnog obrazovanja?
  • Da li poreski i penzijski sistemi ohrabruju starije ljude da ostanu u radnom odnosu?
  • Da li stimulišemo i vodimo diskusije među naučnicima, poslovnim ljudima i političarima u vezi sa pitanjima koja se javljaju starenjem stanovništva?
  • Da li obraćamo pažnju na prepreke – kao što su dostupnost kapitala ili zakonske prepreke – koje često ograničavaju preduzetnički potencijal starije populacije?

„Demografija je sudbina“, tvrdio je pre skoro dva veka sociolog Ogist Komt. Ovo bi moglo da bude istina, ali ona nije nepromenljiva. Osobe koje sada ulaze u starije godine treba da prilagode životni stil kako bi očuvale vitalnost, društva sa starim stanovništvom treba da prilagode poslovnu praksu i politiku kako bi povećala njihovu ekonomsku snagu.

Autori ovog rada koji smo vam preneli u više nastavaka (linkovi ispod) su Julika Erfurt, Atena Pepes i Mark Pardi, Kompanija Accenture