Početna Magazin Godine Srpski jezik: Normativna gramatika srpskog jezika

Srpski jezik: Normativna gramatika srpskog jezika

U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU) u Beogradu je predstavljena knjiga „Normativna gramatika srpskog jezika“ u izdanju „Matice srpske“, autora akademika Predraga Pipera i Ivana Klajna.

– Ovom gramatikom dobili smo eksplicitnu normu za ponašanje u našem sporazumevanju srpskim književnim jezikom, u njegovom govornom i pisanom liku – rekao je akademik Milorad Radovanović.

Direktor Instituta za srpski jezik u Beogradu Sreto Tanasić rekao je da je ova knjiga jedina gramatika koja u svom naslovu ima pridev „normativna“, te da je izuzetno važno što se opis jezičkog sistema daje u formi normativne preporuke kako bi trebalo pravilno pisati.

– Trudili smo se da primeri pojasne pravila, i da imaju ukus i boju stvarnog života. Izdavači su nam preneli da je prvi tiraž već rasprodat – rekao je jedan od autora akademik Ivan Klajn.

– Trenutna situacija je nestabilna ekonomski, politički, pa i kulturno, te je stabilna norma pretpostavka za stabilan jezik, a samim tim i kulturu. Veoma je važno negovati i svest o normi. U medicini se kaže da kost voli pokret. Isto je i u jeziku, norma mora dopuštati povremene promene da jezička pravila ne bi zastarela – istakao je ko-autor, akademik Predrag Piper.

Na promociji je istaknuto i da „gramatika nije Sveto pismo i mora se povremeno dorađivati“, kao i da je ova gramatika bila potrebna srpskom jeziku i da je došla u pravom trenutku, dva veka poslije štampanja prve gramatike srpskog jezika – „Pismenice“ Vuka Karadžića u Beču 1814. godine, „čijim nazivom je on jednostavno i tačno opisao potrebu za pravilima tačnog pisanja“.