Početna Magazin Godine Društvo Kako srebrnu ekonomiju pretvoriti u prednost budućeg sveta (4)

Kako srebrnu ekonomiju pretvoriti u prednost budućeg sveta (4)

Mit br. 4: Stariji radnici obično su manje produktivni
Realnost br. 4: Organizacije mogu da održe produktivnost starijih radnika prilagođavanjem radnog mesta njihovim potrebama

Mit je sadržan u sledećem scenariju: Preduzeće zapošljava prvenstveno ljude koji imaju 50 i više godina, sa dugogodišnjim stažom. Iako su kompetentni i puni znanja, većina okleva da prihvati nove ideje, ne žele da prave promene, nisu motivisani i veoma ih privlači rana penzija. Zato je produktivnost niža nego u radnim sredinama u kojima dominiraju mlađi radnici.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U stvarnosti, „produktivnost raste sa godinama sve do penzije“, prema nemačkom istraživanju sprovedenom u fabrici kamiona Mercedes-Benz. Autori su zaključili da, iako opadanje fizičke sposobnosti dovodi do toga da stariji radnici prave više sitnih grešaka, ovo je „nadjačano pozitivnim efektima, kao što je sposobnost da se nose sa situacijom kada nešto krene naopako“.

Švedsko istraživanje obuhvatilo je skoro 9.000 proizvodnih postrojenja. Otkrili su da će postrojenja sa velikim procentom starijih ljudi verovatnije imati veću produktivnost nego ona sa većim procentom mladih radnika. Usvajanjem novih radnih modela, preduzeća mogu da angažuju ljude koji nisu sposobni ili zainteresovani da rade puno radno vreme. Mala prilagođavanja radne sredine mogu pozitivno da utiču na snagu i fizičku sposobnost starijih.

BMW je, npr, implementirao 70 promena na proizvodnoj liniji gde se očekuje da do 2017. godine budu uglavnom stariji radnici. Promene su obuhvatale posebnu zdravstvenu zaštitu i unapređenje veština, kao i poboljšanja u radnoj sredini (ortopedska obuća, prilagodljivi radni stolovi…). Produktivnost te proizvodne linije povećala se za 7% za godinu dana, izjednačavajući nivom sa nivoom produktivnosti linije gde su mlađi radnici.

Takođe, tehnologija i novi radni modeli omogućavaju fleksibilno radno vreme i rad na daljinu što često više odgovara starijima.
MITRE korporacija, američko preduzeće za istraživanje i razvoj, bila je zabrinuta da ne izgubi svoju ekspertizu u oblastima kao što je radarska. Zato su pokrenuli program „Spremne rezerve“ kako bi, prema potrebi, mogli da honorarno angažuju svoje penzionisane stručnjake.