Magazin Godine Srbija

Kako se rešava kašnjenje u radu beogradske filijale PIO fonda?

Slika: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (RF PIO)

Blic piše da će za obradu zaostalih predmeta u beogradskoj filijali PIO fonda biti angažovano i 243 honoraraca i da će zaposleni u PIO fondu raditi prekovremeno što će Fond koštati više od 400.000 evra. 

U Filijali Beograd Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond) ima 6.000 nerešenih predmeta. Objavljeno je da će deo predmeta beogradske filijale biti poslat na obradu u filijale PIO fonda u unutrašnjosti.

Do ovolikog zaostatka u radu došlo je, kako kažu u Upravi PIO fonda zbog štrajka zaposlenih tokom proleća 2014. godine. Pored toga, veći je priliv predmeta u PIO fond zbog izmenjenog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju čiji uslovi počinju da važe od 1. januara 2015. godine.

Dnevni list Blic sada piše da će za obavljanje ovog posla biti angažovano i 243 honoraraca i da će zaposleni u PIO fondu raditi prekovremeno što će Fond koštati više od 400.000 evra.

Uvek ista grupa zaposlenih ima iste privilegije. Plate u Fondu jesu male, ali se zato većini plaćaju prekovremeni sati. Posebno sada, kada je povećan obim posla. To je za neke čak i pola dodatne mesečne zarade”, kaže direktorka PIO fonda Dragana Kalinović.

“Tokom novembra i decembra u beogradskoj filijali PIO fonda zarade su uvećane u proseku za oko 30.000 dinara. Iznos prekovremenog rada na mesečnom nivou čini 1,19 odsto ukupnog platnog fonda. Pravo na prekovremeni rad imaju isključivo oni koji rade na obradi predmeta“, objašnjava dalje gđa Kalinović.

Blic iznosi računicu po kojoj će trošak za prekovremene sate zaposlenih Fond koštati 425.000 evra.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija