Početna Magazin Godine Dom i stanovanje Japanski kotacu: Grejanje tela umesto celog stana

Japanski kotacu: Grejanje tela umesto celog stana

Japanski kotacu: Grejanje tela umesto celog stana

Klima sa relativno blagim zimama „bez minusa“, a naročito seizmika Japana, uslovile su koncept gradnje laganih objekata sa malo ili nimalo izolacije. Zato grejanje samog prostora postaje besmisleno, pa Japanci radije greju samo telo.

Foto iznad: primer savremenog kotacua

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Zemljotresi su uobičajena pojava u Japanu, te su i kuće bile pravljene od lakih materijala koji se ne „opiru“ ovim silama, nego da „igraju“ po zemlji ali – ostaju da stoje.

Druga mogućnost bila bi gradnja objekata sa jačim elementima, koji bi se odupirali slabijim zemljotresima, ali one jače svejedno ne bi izdržali, pa, ne samo da bi konstrukcija popustila, već bi ugrozila i svakoga ko se nađe u objektu.

Ovaj koncept lagane gradnje koja je sposobna da se odupre zemljotresima ostao je i do danas, kao i navika slabije izolacije i slabog grejanja prostora. U takvim uslovima, od 14. veka, u cilju uštede energije uz ostvarenje komfora, nastao je kotacu.

Kotacu je zapravo sto koji je postavljan preko ognjišta (irori) čije su strane zaštićene jorganom (futon). Tako noge ostaju ugrejane ispod stola i postiže se cilj subjektivnog toplotnog komfora.

Nekoliko vekova kasnije tatami (podni dušek) postao је obavezna obloga poda, a ognjište i funkcija kuvanja odvojili su se od dnevnog boravka, odnosno prostorija za spavanje, pa je kotacu dobio „noge“. Naime, umesto stola iznad ognjišta, kotacu postaje sto sa jorganom iznad glinene posude (hori) sa užarenim ugljem (hori-kotacu).

Sredinom 20. veka, ognište, ugalj i žar, zamenjuju električni grejači prostora ispod ploče stola (koji više ne stoje na podu, nego sa donje strane ravni stola), a postaju dostupni i električni jorgani za sedenje kao i grejači leđa.

Ova tehnika grejanja tela umesto prostora i do danas ostala je karakteristika Japana, i kotacu koncept i dalje je široko rasprostranjen.

Kotacu se koristi i za spavanje, tako što se telo i noge zavuku ispod stola a glava ostaje na „hladnoći“. S obzirom da govorimo o temperaturama koje uglavnom nisu u minusu, ali ne prelaze 10°C tokom zime, redovna je pojava da i u stanu možemo videti svoj dah.

Naravno, u bogatoj Srbiji ovakav koncept grejanja nezamisliv je, jer, jednom kada smo poljske toalete prebacili u tople stanove, sve ispod 27°C u stanu tokom cele zime i preko 18°C tokom celog leta, daleko je od komfora koji podrazumevamo.

Napomena: Kada smo već počeli da pišemo tekst u želji da ovaj koncept predstavimo domaćim internet čitaocima, pronašli smo i ovaj odličan tekst sa više detalja o konceptu grejanja u savremenom Japanu: