Početna Vesti Izborna skupština Udruženja penzionera TE Nikola Tesla Obrenovac

Izborna skupština Udruženja penzionera TE Nikola Tesla Obrenovac

Izborna skupština Udruženja penzionera TE Nikola Tesla Obrenovac

Udruženje penzionera TE „Nikola Tesla“ iz Obrenovca, održalo je Izbornu skupštinu na kojoj je ponovo ukazano poverenje dosadašnjem čelniku Zlatanu Marinkoviću. Njemu će u radu pomagati potpredsednik Radovan Stevanović, zamenik predsedavajućeg Mile Šašić i sekretar Dime Veličković. Usvojena je lista sa šest novih imena u Izvršnom odboru koji broji 11 članova.

Skupštinom su dominirale dve teme od životne važnosti za najstarije energetičare: akcionarstvo i zaštita prava penzionera, a u svetlu Zakona o privremenom umanjenju penzija.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Obraćajući se prisutnim delegatima koji predstavljaju oko 600 članova koliko broji ovo udruženje osnovano pre pet godina, Marinković je istakao da se zna koliko vredi Elektroprivreda Srbije i da nam nisu potrebni eksperti izvan EPS-a, kako bi utvrdili stvarnu vrednost elektroprivrede.

„Zna se, napomenuo je Marinković, koliko ima malih akcionara i moramo biti spremni za trenutak kada će EPS preći u Akcionarsko društvo, i time dobijamo stečeno pravo za naše akcije.“

Novi-stari čelnik je istakao da će se zalagati da se naredna Skuština Malih akcionara EPS-a održi u Obrenovcu, sa željom da grad sa najvećim termo-postrojenjem naredne dve godine bude sedište malih akcionara.

UMA EPS (Udruženje malih akcionara EPS-a) u proteklom periodu bavilo se prikupljanjem potpisa malih akcionara kako bi dokazali svoju reprezentativnost. Zna se da ima znatno više bivših zaposlenih u odnosu na broj sada zaposlenih. Pojedini sindikati potpisali su sporazum sa Udruženjem malih akcionara o zajedničkoj saradnji, što je nepotrebno jer postoje statutarne odredbe gde doslovce piše da svi zaposleni imaju pravo da budu članovi Udruženja malih akcionara.

Uzimajući reč, Mihailo Radović, predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije je istakao da je republička organizacija učlanjena u FERPU (Međunarodnu organizaciju penzionera i starih lica Evrope) koja broji više od 11 miliona članova. Srpsko udruženje je jedini član ove renomirane međunarodne organizacije, a da naša zemlja nije članica EU-e. Apelovao je na sve sindikalne organizacije da se, u godini kada se obeležava 125 godina sindikalnog pokreta u Srbiji, aktivno uključe u predstojeću reformu penzionog sistema i Zakona o radu.

Predsednik GO Udruženja malih akcionara EPS-a, Milorad Stančić je uzimajući reč napomenuo je da su akcije isključivo pravo svih bivših i sada zaposlenih radnika EPS-a i ako bude potrebno treba organizovati proteste kako bi se oko akcionarstva krenulo sa mrtve tačke. Stančić je prisutne pozvao da se aktivno uključe predstojeće aktivnosti, da dostave primedbe i sugesatije za restruktuiranje Elektroprivrede.

Govoreći o budućim aktivnostima Marinković je napomenuo da je doneta odluka o pokretanju inicijative za osnivanje Sindikata penzionera EPS-a i obrenovačko udruženje priprema dokumenta za osnivačku skupštinu. Takođe, nastaviće se sa akcijom na prikuljanju potpisa malih akcionara. Biće formirani mini-timovi koji će pratiti promene u svim oblastima zakonske regulative. Pospešiti formiranje radnih grupa za zaštitu standarda i zdravlja svih penzionera.

Na kraju izlaganja, Marinković se založio za potpisivanje sporazuma sa ostalim sindikalnim organizacijama i upitao se: zašto nema nove strategije za buduću reformu penzionog sistema, kojim bi bila obuhvaćena i imovina PIO fonda?

Milan Ašković, Obrenovac