Infostan Beograd: Proverite račun putem interneta radi ostvarivanja popusta

Javno komunalno preduzeće (JKP) Infostan korisnicima nudi popuste za plaćanje svih obaveza u predviđenom roku, ali računi ne stignu uvek na vreme ni da vide uplatnice, pa samim tim i da plate. Tada je najbolje svoja zaduženja proveriti putem interneta, a redovnim plaćanjem i obezbediti popust…

DOPUNA 2. JUNA 2020: Ukoliko vas zanima plaćanje računa za Infostan putem portala, pročitajte vest: Beograd: Plaćanje Infostana elektronskim putem

Popusti za redovno plaćanje Infostana u Beogradu su sledeći:

  • 5% za plaćanje računa do datuma dospeća označenog na uplatnici (najčešće do 15. u mesecu za prethodni mesec)
  • 5% za račune plaćene trajnim nalogom sa tekućeg računa

Pored ovih, tu su (još uvek – decembar 2014) i gradske subvencije* sa popustima od 10, 15, 20, 25 ili 30 odsto za sledeće kategorije:

  • penzioneri i domaćinstva sa niskim prihodima
  • učesnici rata, ratni vojni invalidi i porodice palih boraca
  • korisnici materijalnog obezbeđenja i novčane naknade za pomoć i negu drugog lica
  • domaćinstva sa hendikepiranim i teško obolelim licima
  • hraniteljske porodice.

*Subvencije za plaćanje komunalija obezbedio je grad Beograd preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu, i važe za korisnike koji redovno plaćaju račune, do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec (dakle ne samo do polovine već do kraja meseca).

Međutim, JKP Infostan sukcesivno štampa i distribuira uplatnice objedinjene naplate, opština po opštinu, pa je to razlog zbog koga ne dobijaju svi korisnici račune na kućne adrese u istom trenutku.

Kako račun ne stiže prvog dana u mesecu, a nekad ga pronađemo u sandučetu tek posle 10. dana, korisnicima koji žele da iskoriste popust za redovne platiše ostaje najjednostavnija mogućnost da provere stanje računa putem interneta.

Da biste pregledali stanje svog računa za Infostan, treba da posetite stranicu Upit na sajtu Infostana. Ona izgleda ovako:

infostan beograd online upit stanja racuna provera

Na njoj treba ispratiti uputstva i dobićete prikaz uplatnice koju možete preuzeti u elektronskom obliku ili prepisati podatke radi plaćanja.

Pored navedenih popusta, Infostan nudi i dodatne popuste za redovne platiše koji duže vreme izmiruju svoje obaveze u predviđenom roku.

Tako je, na primer, na računu za novembar 2014. godine, unapred obračunat popust od šest odsto za 160.000 redovnih platiša koji su počev od majskog računa 2014. godine, svakog meseca koristili popust pri plaćanju, dok je redovan popust od pet procenata obračunat za 140.000 korisnika koji od maja nisu svakog meseca plaćali račune sa popustom, javlja Tanjug a prenosi Blic.