Početna Magazin Godine Društvo Ima li osnova pesimizam generacije Iks po pitanju penzije?

Ima li osnova pesimizam generacije Iks po pitanju penzije?

Generaciju Iks karakteriše njihov pesimizam po pitanju penzija. Možda on nije samo osobina srednjeg doba u kome se oni trenutno nalaze, već ima i socioekonomsku osnovu.

Prezentujući istraživanje Pew Researh centra o tome kako sebe doživljavaju različite generacije, Pol Tejlor primećuje kako se generacija Iks uvek nekako zapostavlja.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Možda je, delimično, razlog tome i što se pripadnici te generacije sada nalaze u tzv. srednjem dobu (imaju od tridesetak do 50 godina), pa tu nema mnogo drame.

Međutim, čini se da se ni ranije, dok su pripadnici generacije Iks bili mlađi, nije ni upola toliko pisalo o njima koliko o bumerima i milenijumcima. Oni su stešnjeni između ove dve generacije za koje se kaže da su sasvim različite jedna od druge.

Međutim, objavljivana su i istraživanja u kojima se ukazuje na to da su pripadnici generacije Iks npr. mnogo više suprotstavljeni bumerima, nego što je to slučaj sa milenijumcima. Ali nekako, oni u mnogim vrednostima čine most između ove dve generacije.

Nalaze se na sredini kada su u pitanju društvene i političke vrednosti, ekonomski i obrazovni uslovi, upotreba tehnologija… Oni i sami sebe u manjem procentu doživljavaju kao jasno određenu generaciju, grupu sa specifičnostima.

Ono što izdvaja generaciju Iks od bumera i milenijumaca jeste njihov pesimizam po pitanju penzija.
Najveći je procenat pripadnika generacije Iks koji nisu sigurni da će imati dovoljno novca u penziji. Ovo je rezultat američkog istraživanja iz 2012. godine. Tejlor smatra da je to možda karakterističan pesimizam srednjih godina.

Međutim, možda ovo ima i socioekonomski koren. Jer, bumeri su ili u penziji ili se za nju spremaju. Pregrmeli su krize i uspeli nešto da steknu.

Milenijumci su od penzije daleko, mnogi se još nisu ni zaposlili. Ne samo da mladost sama po sebi nosi optimizam, već oni za njega imaju mnogo više osnova. Imaće vremena da se prilagode promenama koje će se neminovno desiti, a koje se tiču penzionih sistema širom sveta.

Generacija Iks nije imala vremena da stekne značajniji kapital, a promene koje se očekuju nikada nije lako preturiti preko sopstvenih leđa.