Generacijo moja…

Generacijo moja…

Kada se govori o društvenim kretanjima, generacijom se smatra skup više generacija vršnjaka koji na sličan način iskuse iste značajne događaje u određenom vremenskom periodu.

Naravno da ne mogu postojati jasne granice među ovako shvaćenim generacijama, ali, relativno lako je prepoznati osnovne zajedničke karakteristike kao „dokaz“ njihovog postojanja, pa i perioda koji obuhvataju.

Kod nas je, pre ratova 1990-ih bio uobičajen naziv „predratne“ i „posleratne“ generacije, čime je 20. vek praktično podeljen Drugim svetskim ratom, za koji su mnogi verovali da će podeliti i celu istoriju sveta na period ratova i period konačnog mira.

Ovo je imalo veze i sa ideologijom koja je stvarala „novi svet“ i dodatne razlike u „finesama“ u tome joj nisu bile potrebne.

Međutim, možda nam bude zanimljivo da razmislimo upravo o tim finesama koje su razlikovale naše bake i deke od naših roditelja, ili naše vršnjake od današnjih klinaca, ili onih koji su bili negde između.

Na Penzinu, pitanje generacija nam je jedno od omiljenih, i možete saznati sve o milenijumcima, bejbibumerima, tihoj ili velikoj generaciji, generaciji X ili generaciji Z klikom na tagove ispod ili kategoriju Generacije 20. i 21. veka.