Generacijo moja…

Generacijo moja…

Kada se govori o društvenim kretanjima, generacijom se smatra skup više generacija vršnjaka koji na sličan način iskuse iste značajne događaje u određenom vremenskom periodu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Naravno da ne mogu postojati jasne granice među ovako shvaćenim generacijama, ali, relativno lako je prepoznati osnovne zajedničke karakteristike kao „dokaz“ njihovog postojanja, pa i perioda koji obuhvataju.

Kod nas je, pre ratova 1990-ih bio uobičajen naziv „predratne“ i „posleratne“ generacije, čime je 20. vek praktično podeljen Drugim svetskim ratom, za koji su mnogi verovali da će podeliti i celu istoriju sveta na period ratova i period konačnog mira.

Ovo je imalo veze i sa ideologijom koja je stvarala „novi svet“ i dodatne razlike u „finesama“ u tome joj nisu bile potrebne.

Međutim, možda nam bude zanimljivo da razmislimo upravo o tim finesama koje su razlikovale naše bake i deke od naših roditelja, ili naše vršnjake od današnjih klinaca, ili onih koji su bili negde između.

Na Penzinu, pitanje generacija nam je jedno od omiljenih, i možete saznati sve o milenijumcima, bejbibumerima, tihoj ili velikoj generaciji, generaciji X ili generaciji Z klikom na tagove ispod ili kategoriju Generacije 20. i 21. veka.