Foto albumi Generacije 20. i 21. veka

Generacije 20. veka u naučnoj i popularnoj literaturi

Slika: Gernika, Pablo Pikaso

Iako ljudske generacije nisu jasno određen pojam, geografski, demografski ili vremenski, u popularnoj kulturi ali i u nauci, razlikuje se nekoliko generacije u 20. veku.

Mahom su vezane za SAD i “Zapadnu civilizaciju”, s obzirom da je Amerika ima najveći uticaj na pop-kulturu, bar do pojave interneta, ali se zajedničke karakteristike vide i kod nas:
Retki pripadnici najveće generacije iz prve polovine 20. veka danas su u penziji, bejbibumeri lagano odlaze u penziju, Generacija X polako shvata da je za nju penzija sve dalja, a Milenijumska generacija možda će morati da izmisli neki potpuno novi koncept života u poznim godinama.Ilustracija: slika Gernika, Pablo Pikaso (detalj)


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija