Početna Magazin Godine Društvo Fleksijanci – vladari savremenog društva

Fleksijanci – vladari savremenog društva

Fleksijanci predstavljaju novu klasu brokera moći sa novim sklopom društvenih normi. I oni drmusaju naš svet, a da nemaju potrebe da se kriju u senci

Fleksijanac (flexian) je stvorenje specifično za ovaj istorijski trenutak: uticajna osoba koja mnogostruke uloge koje se preklapaju igra sa šarmantnom prefinjenošću – poslovni konsultant, član nezavisnog istraživačkog centra, savetnik vlade… Ali on ne deli samo svoje radno vreme, već i lojalnost.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fleksijanci su postali nova klasa profesionalaca koja se povinuje novom kodu društvene elite koji zahteva da se stara pravila menjaju. To je nova klasa brokera moći sa novim sklopom društvenih normi.

Fleksijanac je pojam koji je, na osnovu dugogodišnjih istraživanja, uspostavila Dženin Vedel, antropolog. Daje primere iz američkog javnog života: penzionisani generali koji postaju savetnici svoje vlade, ali su istovremeno i savetnici kompanija koje žele da sklope ugovor sa Pentagonom; savetnici vlade koji su povezani sa kompanijama koje proizvode skenere putnika koje zatim federalna vlada naručuje; ili (za Penzin baš zanimljiv primer) uticajni ljudi u američkim penzionim fondovima koji su i direktori hedž fondova na Kajmanskim ostrvima…

Jasno vam je sigurno o čemu se radi zato što takvi profesionalci postoje i u srpskom društvu. Vendel objašnjava da ni svet više nije podeljen kao nekada za vreme Hladnog rata, već imamo isprepletane elite sa jedne strane i nas ostale, sa druge. Navodi i primer nekadašnjeg propalog američkog programa pomoći reformi ruskog tržišta gde su kajmak pokupili „konsultanti“ – Amerikanci i Rusi. Skandal je izbio, program je ugašen, a konsultanti su samo počeli da „savetuju“ druge.

Danas svi postajemo fleksijanci. Stalno nas podstiču da budemo više „fleksibilni“. Fleksibilnost podrazumeva, pre svega, sposobnost pravljenja sopstvene mreže. Veze danas vrede više od novca.

A zašto neko krši pravila koja su do juče bila oslonac društva? Zato što, kaže Vendel, smatra da postupa razumno. Fleksijanci vide sebe kao bitne za završavanje posla i pokretanje stvari napred u svetu u kome je stari način passé.

Kao primer daje ekonomsku krizu u Evropskoj uniji. Postojalo je nekoliko ključnih igrača koji su donosili odluke i na taj način demokratski izabrane vlade predstavili kao skoro irelevantne. To je rađeno u ime efikasnosti i svrsihodnosti. I postizanja funksionisanja stvari. To je, kao i obično, samo posao – na novi način.