Magazin Godine Zdravlje

Faze Alchajmerove bolesti (3)

Faza 4: Umereno kognitivno oštećenje (Blaga ili rana faza Alchajmerove bolesti) – sada već postoje jasne indicije koje pažljiv lekarski pregled može da otkrije. 

Faza 4: Umereno kognitivno oštećenje

(Blaga ili rana faza Alchajmerove bolesti)

Američko Udruženje za Alchajmer kaže da sada već postoje jasne indicije koje pažljiv lekarski pregled može da otkrije.

U ovoj fazi postoji očigledno opadanje sposobnosti prepoznavanja nedavnih događaja – u životu osobe, uže zajednice, kao i svetskih.

Dolazi do smanjene sposobnosti brojanja unazad sa preskakanjem sedam brojeva (od broja 100 ili 75) što je jedan od standardnih testova za Alchajmerovu bolest. U svakodnevnom životu javljaju se teškoće u npr. planiranju večere za nekoliko osoba ili u sposobnosti upravljanja sopstvenim budžetom.

Važno je imati na umu kako je ovakve zadatke osoba ranije izvršavala. Mnogi ljudi se ne snalaze sa brojevima, što ne znači da boluju od demencije. Ovo, makar u Srbiji, može ići i u drugom pravcu: kada lekar prilikom testa zaključi, na osnovu profesije pacijenta, da ta osoba i ne može da zna da broji unazad oduzimajući po sedam, te da nije dementna već neobrazovana.

Veoma je važno da članovi porodice ili bliski ljudi tesno sarađuju sa lekarem i on sa njima. Ovde se traže promene u kognitivnim funkcijama. Zato je potrebno uraditi više testova da se isključe greške vezane za pogrešne odgovore osobe u oblastima u kojima ona ni inače, tokom života, nije briljirala.

 


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija