Magazin Godine Zdravlje

Faramkovigilanca u Evropi (2): Obavezne povratne informacije proizvođača lekova

Kako bi farmakovigilanca bila nezavisnija, zdravstvene vlasti treba da odigraju važnu ulogu u prenošenju znakova farmakovigilance evropskim institucijama…

Evropska unija od kompanija traži da obaveštenja o neželjenim efektima o kojima one imaju saznanja registruju u evropskoj bazi podataka, bez kontrole nacionalnih zdravstvenih vlasti.

Kompanije su i dalje odgovorne da agencijama za lekove redovno dostavljaju evaluacije izveštaja benefit-rizik svojih lekova, ali su sada oslobođene obaveze dostavljanja liste individualnih slučajeva na kojima se njihova analiza zasniva.

Kako bi farmakovigilanca bila nezavisnija, regionalne i nacionalne zdravstvene vlasti treba da odigraju važnu ulogu u prenošenju znakova farmakovigilance evropskim institucijama i u podsticanju istih da preduzmu hitne odluke vezane za zaštitu pacijenata.

Staratelji i pacijenti takođe imaju nezamenljivu ulogu u obaveštavanju oblasnih centara za farmakovigilancu o neželjenim reakcijama kako bi osnažili njihov rad.

Praćenje neželjenih dejstavalekova ne sme biti ostavljeno kompanijama, sudijama i političkim partijama, zaključuje se u julskom izdanju časopisa Prescrire.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija