Magazin Godine Zdravlje

Faramkovigilanca u Evropi (1): Priprema za pad nivoa zdravlja pacijenata

Inicijalni predlozi Evropske komisije spremali su se za veliki pad nivoa zdravlja pacijenata, pogotovo smanjivanjem kliničke procene lekova pre njihovog puštanja na tržište.

Propis koji se tiče reorganizacije farmakovigilance na evropskom nivou usvojen je 2010. godine, a zatim dopunjen 2012. godine: 
Inicijalni predlozi Evropske komisije spremali su se za veliki pad nivoa zdravlja pacijenata, pogotovo smanjivanjem kliničke procene lekova pre njihovog puštanja na tržište.

Evropski poslanici i države članice su doprineli poboljšanjima: pacijenti sada imaju pravo da prijave neželjeni efekat direktno zdravstvenim vlastima, ojačane su obaveze agencija za lekove u vezi sa transparentnošću, istraživanja koja treba da se sprovedu nakon što je dobijeno pravo za stavljanje u promet biće bolje kontrolisana.

Međutim, veliki pad sigurnosti zdravlja i dalje vreba: kada je u pitanju prikupljanje i tumačenje izveštaja o neželjenim efektima, glavna uloga je data farmaceutskim kompanijama, uprkos tome što postoji evidentan sukob interesa.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija