Fizioterapija Foto albumi Zdravstvo

Društvo fizioterapeuta Srbije

Društvo fizioterapeuta Srbije je dobrovoljna, samostalna, nezavisna, vanstranačka, društveno-stručna organizacija fizioterapeuta Srbije. 

Društvo je osnovano je marta 1956. godine kao Udruženje fizikalnih i radnih terapeuta Narodne Republike Srbije, a preregistrovano 16. maja 2001. godine u Društvo fizioterapeuta Srbije.

Društvo organizuje fizioterapeute Srbije, podstiče i koordinira aktivnosti na ostvarivanju zajedničkih interesa i ciljeva na unapređenju zdravlja, fizikalne terapije i medicinske nauke, radi na unapređenju edukativnih programa koji obezbeđuju maksimalnu stručnost fizioterapeuta, utiče na stvaranje što povoljnijih radnih uslova fizioterapeuta i uslova boravka, lečenja i oporavka bolesnika…

Preporučujemo album fotografija Fiziterapija za više o ovoj oblasti medicine.


About the author

Fizioterapeut Vlada

Vlada Stevanović je viši i strukovni fizioterapeut iz Beograda sa višegodišnjim radnim iskustvom u beogradskoj renomiranoj klinici za rehabilitaciju (stručni staž i volontiranje), u fitnes klubu, ali i u samostalnom radu sa pacijentima – naročito sa decom i starima. Na Penzinu obrađuje teme vezane za fizioterapiju, kineziterapiju, kineziotejping, postoperativne terapije, itd.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija