Početna Magazin Godine Društvo Doživeti stotu (5): I bogati stare – različito

Doživeti stotu (5): I bogati stare – različito

Oscilacije porasta očekivanog životnog veka po generacijama u nekoj državi, rezultuju većim mortalitetom nego u zemljama gde je pad mortaliteta linearan, bez trzavica.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
Tokom 1980-ih, stariji od 80 u SAD živeli su duže nego u Švedskoj, Francuskoj, Engleskoj, Velsu i Japanu. Neki istraživači tvrde da je uzrok tadašnja bolja nega za najstarije. Međutim, od tada je u SAD smrtnost žena stagnirala, i to kroz sve starosne grupe.

Ovome nije čak ni imigracija bila uzrok. Neki naučnici su istraživali vezu

navike pušenja, koja je tada već bila u opadanju, i smrtnosti, ali ona nije jasno utvrđena u SAD, dok se može utvrditi veza sa blažim padom stope mortaliteta, na primer u Danskoj u drugoj polovini 20. veka.

Takođe je poznato da oscilacije porasta očekivanog životnog veka po generacijama u nekoj državi, rezultuju većim mortalitetom nego u zemljama gde je pad mortaliteta linearan, bez trzavica.

Na starenje stanovništva u razvijenim zemljama uticaće i smanjenje imigracije (na primer u Nemačkoj), kao i ustaljivanje broja stanovnika nakon statističkih skokova vezanih za Drugi svetski rat i prvih nekoliko godina nakon njega, sve do bejbibum generacije.