Početna Magazin Godine Društvo Starije osobe u prirodnim katastrofama (10): Praktične i strateške implikacije

Starije osobe u prirodnim katastrofama (10): Praktične i strateške implikacije

Ključni deo planiranja pomoći u kriznim situacijama treba da bude upravo prepoznavanje činjenice da vitalne stvari nedostaju, ali da se one moraju obezbediti.

Do sada je nekoliko vlada i mnogo nevladinih organizacija pokretalo kampanje u vezi sa starijim osobama dok su istovremeno imali presudnu ulogu u njihovoj zaštiti u vreme katastrofa.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Na primer, NVO HelpAge International pomagala je u protekle dve decenije starima širom sveta u vreme prirodnih katastrofa. Njen cilj je zastupanje starijih na principu da prava starijih ljudi moraju biti priznata u svim kriznim situacijama. Ova organizacija je sarađivala sa Ujedinjenim nacijama i Evropskom unijom kako bi se odgovorilo na potrebe starijih ljudi tokom nekoliko velikih katastrofa.

Uticaj ovakvih organizacija može pomoći u razvijanju strategija i primenjivanju planova za delovanje u vreme kriznih situacija.
Postojeće mreže za pomoć starijima u okviru zajednica mogu biti vredan resurs tokom katastrofa (Aldrich & Benson, 2008). Saradnja između ovakvih postojećih mreža i programa za direktnu pomoć u kriznim situacijama mogu biti veoma efikasne u isporučivanju usluga starijim osobama u vreme katastrofe.

Katastrofe skoro uvek uzrokuju momentalni nedostatak vitalnih stvari. Ključni deo planiranja pomoći u kriznim situacijama treba da bude upravo prepoznavanje činjenice da vitalne stvari nedostaju, ali da se one moraju obezbediti (Hyer, Brown…, 2006; Laditka et al, 2007).

Sada se razvijaju napredne tehnike kako bi se unapredile usluge pomaganja, kao što je mapiranje ugroženih kako bi se identifikovale oblasti u kojima su koncentrisani siromašni i stariji ljudi
(Gibson, 2006, Laditka et al, 2007; O’Brien, 2003). Nažalost, ove tehnike uglavnom ne obuhvataju i državne standarde komunikacije i saradnje sa domovima za stare i sličnim rezidencijalnim smeštajem.

Maršal i Metjuz smatraju da su one presudne u adekvatnom odgovoru nadležnih u vreme katastrofe, ali mi moramo priznati da nam takvo mapiranje pomalo izaziva strah od mogućih zloupotreba.

Serijal na osnovu naučnog rada „Disaster Preparedness for the Elders“ Isaije Maršala i Šenon Metjus sa Winston-Salem državnog univerziteta